Zemětřesení v bazénu

28. červen 2013 | 06.00 |

Tsunami je známé označení pro několik po sobě jdoucích velkých vln na rozlehlých vodních plochách v důsledku tektonických pohybů litosférických desek způsobených vlivem zejména zemětřesení. Vyvolat je také mohou sesuvy obrovských bloků skal, ledovců, erupce sopek, podmořské zkoušky jaderných zbraní či dopad meteoritu. Viděli jste však zemětřesení v bazénu?

Při zemětřesení dochází k náhlému pohybu zemské kůry. Místo, kde je zdroj zemětřesení, se nazývá hypocentrum, jeho kolmý průmět na zemský povrch je označován známějším pojmem epicentrum. Při zemětřesení se uvolní obrovské množství energie, které způsobí deformace v místě, kde se energie uvolnila. Materiál hornin vystavený deformaci se snaží elasticky vrátit do původního stavu, což vyvolává série seismických vln.

Seismické vlny jsou rozděleny na dva druhy: povrchové a prostorové. Povrchové vlny se šíří pouze po zemském povrchu do jisté hloubky a prostorové vlny se navíc šíří i do nitra Země. Celou Zemí se mohou šířit pouze podélné vlny, příčné vlny nemohou procházet kapalinami a tedy vnějším jádrem Země. Jak se seismické vlny šíří tělesem Země, dochází k jejich postupnému útlumu vlivem zmenšování jejich amplitudy s časem.

Slabá zemětřesení si člověk většinou neuvědomuje, projevují se na pohybu nestabilních předmětů v domácnosti či jejich pádu na zem. Jedním z indikátorů zemětřesení může být i pohyb vody v bazénech. Člověk, který je mimo budovu, může být o chvění země a tedy o přicházejícím zemětřesení přesvědčen při pohledu na chování vody v bazénu. Otřesy země vyvolávají přelévání vody v bazénu a v některých případech dochází i jejímu postupnému vylévání.

Video z bezpečnostní kamery na Big Island ukazuje nejenom chvění budovy a velkých palem, ale zachytilo i počátek vzniku vlnění vodní hladiny. Při zemětřesení o intenzitě 6,8 stupně Richterovy stupnice je vidět, že lidé opouštějí pro své bezpečí i budovu.

Na internetu je celá řada amatérských videí, která zachycují pohyb vody v bazénu při zemětřesení: 
http://www.youtube.com/watch?v=L44AoCIl0gU
http://www.youtube.com/watch?v=Zi9NMY8RXI4

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře