Odsolování vody

8. leden 2010 | 06.00 |

odsol alzirVelkým problémem budoucnosti  bude nedostatek pitné vody. Z celkového množství vody na naší planetě se pouze 3 % hodí k využití jako sladkovodní zdroje pro úpravu pitné vody. Pro mnoho zemí je řešením nedostatku pitné vody odsolování mořské vody. V mořské vodě bylo dosud přímo zjištěno asi  77 chemických prvků a mnohé další mohou být obsaženy v mořských organismech.

Slaná voda je označována  tehdy, obsahuje-li 3-5% soli. Světová moře a oceány mají obvykle slanost 3,5%. To znamená, že v jednom litru mořské vody je rozpuštěno pětatřicet gramů různých solí (především chloridu sodného) a taková voda není pitná. Chutná slaně a je nepoužitelná k pití, ani k účelům osobní hygieny či na zalévání rostlin. Brakická voda je voda, jejíž slanost (2 až 10 g soli na litr ) je vyšší než u sladké vody a nižší než obvyklá slanost mořské vody. Vyskytuje se zejména v ústích řek do moře.

Odsolování (desalinace) je proces, při kterém dochází k odstraňování soli z mořské nebo brakické vody. V solivarech získáváme mořskou sůl vypařováním vody, v odsolovacích (desalinačních) zařízeních se mořská voda zbaví solí a minerálů, aby byla získána pitná voda. Přitom vzniká jako vedlejší produkt stolní sůl.

Základním úkolem při odsolení mořské nebo brakické vody je dosáhnout výrazného snížení obsahu solí ve vodě. Směrnice WHO udávají obsah solí v pitné vodě do 0,5 g/l což znamená, že obsah solí je třeba snížit o 75% až 99% (v závislosti na původní koncentraci).

Odsolení se provádí nejrůznějším způsobem a dokonce se na něm podílejí i české firmy. Jedním ze způsobů odsolování je reverzní osmóza s použitím speciálních membrán. Další možností je  elektrodialýza. Jde o proces, při kterém se od sebe oddělují jednotlivé složky kapaliny. Elektrodialyzér je zařízení, které je složené ze speciálních, iontovýměnných membrán. Ty pak zjednodušeně řečeno vlivem stejnosměrného proudu přitahují buď aniony (záporné částice), nebo kationy.  Vznikají tak dva separované roztoky, který každý zvlášťproudí z přístroje.

Protože odsolování je finančně náročnou operací, používá se především na ostrovech, lodích a ponorkách, kde je pitné vody nedostatek a náklady hrají druhotnou roli. V současnosti je na světě v provozu asi deset tisíc zařízení na odsolování, většina z nich v oblasti Perského zálivu, Izraele, Alžíru či USA.

Odsolování mořské vody se tedy zdá být vhodným řešením dnes již globálního problému nedostatku pitné vody. Podle studie Světový fond na ochranu přírody (WWF) je odsolování mořské vody je velmi drahým a energeticky náročným způsobem, jak získávat pitnou vodu. Produkuje se také přitom velké množství skleníkových plynů a to může napomáhat změně klimatu.

Zavlažování plodin odsolenou vodou je však podle posledních průzkumů izraelských vědců nevhodné. Taková voda postrádá nejen ionty sodíku a chlóru, ale nemá ani další důležité ionty pro růst rostlin (vápníkové, hořčíkové a síranové). Na porostech zavlažovaných odsolenou vodou se rovněž projevil nedostatek hořčíku. Proto je nutné do takto upravené vody dodávat vápenec či kyselinu sírovou. Problémem je  bór obsažený v odsolené vodě, který je pro rostliny toxický.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.75 (16x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Odsolování vody eduard 17. 07. 2010 - 17:44
RE(2x): Odsolování vody janka* 03. 11. 2011 - 18:46
RE: Odsolování vody lud 26. 09. 2010 - 14:25
RE(2x): Odsolování vody zuzana 22. 08. 2012 - 21:53