Požadavky ke klasifikaci v I. pololetí 2017/2018

1. duben 2008 | 00.01 |

1.A/8 - FYZIKA - Požadavky ke klasifikaci v I. pololetí školního roku 2017/2018: 

– předložit úplné, vlastnoručně psané zápisy z vyučovacích hodin v sešitu. Pokud žák své zápisy nepředloží, bude mu   
   v závěrečné celkové klasifikaci odečteno 10 % získaných bodů za celé pololetí. 

– za vzorově vedený sešit s úplnými zápisky obdrží žák na konci pololetí 1% získaných bodů za celé pololetí

– napsat následující písemné práce:
1.) Látka a tšleso
2.) Fyzikální veličiny
3.) 
Délka
4.) 
Hmotnost
5.) Čas, objem, teplota
6.) Hustota

– pokud student během pololetí  z důvodu nepřítomnosti nenapíše některou z uvedených písemných prací, může ji 
   nahrazovat známka z ústního zkoušení.

– aktivita v hodinách a ve fyzikálních soutěžích - vyřešení Astronomické olympiády . 

Známka z písemné práce, ústního zkoušení, referátů, seminárních a laboratorních prací  i výsledná známka na vysvědčení je stanovena  na základě poměru počtu získaných  bodů  k celkovému počtu možných bodů na základě této stupnice hodnocení: 
1 – 85% – 100%
2 – 70% – 84%
3 – 55% – 69%
4 – 40% – 54%

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře