První elektrický motor - Faradayův motor

14. září 2013 | 06.00 |

Jeden z prvních elektrických motorů sestavil na Vánoce roku 1821 Michael Faraday. Využil inverzního jevu k pokusu, který objevil Oersted . Ten objevil, že v okolí vodiče procházejícího proudem je magnetické pole, které způsobí například vychýlení magnetky. Nadšení, který Faradayův model elektrického motoru vyvolal u jeho tehdy z kuchyně přivolané manželky Sáry, vedlo k tomu, že mezitím spálila tradičního vánočního krocana...

Faraday do vosku zalil tyčový magnet a upevnil ho v misce se rtutí tak, aby jeho jeden konec z ní vyčníval. Část drátku dal jeho jedním koncem do kovového kalíšku, který upevnil těsně nad vyčnívající pól magnetu a jeho druhý konec prostrčil korkem, který nechal plavat ve rtuti tak, že drátek byl namočený ve rtuti. Pak ke kovovému kalíšku připojil jeden pól zdroje – galvanický článek a  druhý pól zdroje připojil ke rtuti. Kolem magnetu vyčnívajícího ze rtuti se drátek začal volně otáčet.  

I když se jednalo o první a v praxi nevyužitelný elektrický motor, Faraday tak z pohledu dnešní doby, uskutečnil první experimentální elektromechanickou přeměnu energie.

Protože experimenty se rtutí se dnes z důvodu toxicity jejích výparů příliš neprovádí, je možné tento pokus realizovat i s využitím slané vody. Video ukazuje krok za krokem, jak vytvořit jednoduchý Faradayův motor. Potřebujete: neodymové magnety, kousek železa nebo plochý magnet, měděné drátky, hliníkovou fólii, kancelářské sponky, slanou vodu, vodiče s krokosvorkami, sklenici s izolepou a 9V baterii.

Do sklenice se slanou vodou ponoříte připravený sloupeček vytvořený z neodymových magnetů, přichycený k jinému magnetu nebo kovové podložce. Magnet musí z vody částečně ven vyčnívat. Pomocí sklenice s izolepou si vytvoříte stojánek pro zavěšení ramene z vodivého měděného drátku. Na něj ze strany nad sklenicí zavěsíte vhodný počet kancelářských sponek. Sponky se budou snadno na vytvořeném rameni otáčet s dalším měděným drátkem, který na ně zavěsíte tak, aby se dotýkal spodní části ponořeného magnetu. Z alobalové fólie vytvoříte jejím ohnutím elektrodu, kterou přehnete přes okraj sklenice se slanou vodou, aby byla větší část elektrody ponořená. Pak už jen zbývá vodivě propojit alobalovou elektrodu s jedním pólem 9V baterie a rameno z drátu na sklenici s druhým pólem zdroje. Pohyblivá část drátku se začne kolem magnetu pozvolna otáčet.

Kolem vodiče, kterým prochází elektrický proud z baterie, vzniká magnetické pole, které působí magnetickou silou na permanentní magnet ponořený ve slané vodě. Slaná voda svou vodivostí umožnuje ,aby elektrický obvod byl uzavřený.  Video vysvětluje také použití pravidla pravé ruky, kde palec ukazuje směr proudu, ukazováček směr magnetické indukce a vystrčený prostředníček směr magnetické síly, která je příčinou otáčení drátku určitým směrem.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře