Jak funguje čárový kód

1. říjen 2013 | 06.00 |
› 

Čárový kód znáte především z výrobků, které si kupujete. Ve skladech slouží k levné a velmi přesné orientaci ve zboží pomocí rychlého sběru dat. V obchodě jej načte prodavač čtečkou a po počítačovém zpracování je výrobek váš. U nás se nejběžněji používá čárový kód typu EAN 13 (nebo redukovaný 8). Čárový kód se skládá z černotiskem vytištěných tmavých pruhů a ze světlých mezer s přesně stanovenou šířkou. Běžné laserové snímače čárového kódu vyzařují červené světlo, které je tmavými čarami pohlcováno a naopak světlými mezerami odráženo. Snímač ve čtečce zjišťuje rozdíly v odrazivosti a ty transformuje v elektrické signály odpovídající šířce čar a mezer. Pak jsou signály převedeny v číslice, popř. písmena, jaká obsahuje příslušný čárový kód a porovnávány s tabulkou přípustných kombinací. Pokud je posloupnost v tabulce nalezena, je prohlášena za odpovídající znakový řetězec. Zajímavostí je, že při snímání čárového kódu není nutné, aby čtečka jela kolmo k jednotlivým čarám, protože poměr mezi tloušťkami čar a mezer zůstává stejný. Jak je možné, že při použití čárových kódů se počet chyb snižuje až na jednu milióntinu?

Na obou koncích kódu jsou dva rovnoběžné ověřovací proužky stejné šířky, kterými se kalibruje měřítko síly čar a oddělujících mezer. Podobná skupina 4 proužků se nachází uprostřed čárového kódu, kde dva z nich dole přesahují délku ostatních. Ty neobsahují žádné sdělení, jen prostě oddělují kódy výrobce od údajů o výrobku.

Data obsažená v čárovém kódu mohou zahrnovat prakticky cokoliv: číslo země původu, číslo výrobce, číslo výrobku, místo uložení ve skladu, číslo série, barevnost ...  

Co jednotlivá čísla přibližně znamenají? Začneme od začátku čísla, tedy zleva.
V EAN-13 jednotlivé symboly kódují 13 číslic, které jsou rozděleny do čtyř dílů:
- Systémová číslice, první dvě nebo tři číslice, obvykle identifikují zemi, kde je zaregistrovaný výrobce (nemusí označovat zemi původu výrobku). Některé státy mají přidělen jen jediný trojciferný kód (například 859 je kód ČR, 858 pro Slovensko), některé státy mají delší číselnou řadu, například  400–440 pro Německo)
- Kód výrobce, skládající se ze čtyř nebo pěti číslic v závislosti na systémovém kódu. Pozice a šířka čar kóduje v této části binární číslo z nul a jedniček, přičemž údaje o výrobci mají lichý počet binárních číslic.
- Kód výrobku, skládající se z pěti číslic. Pozice a šířka čar kóduje v této části binární číslo z nula jedniček, přičemž údaje o výrobku mají lichý počet binárních číslic. Tím se brání záměně údajů z obou částí, proto je možné správně načítat čárový kód i obráceně – vzhůru nohama.
- Poslední číslice je veledůležitá kontrolní číslice. Někdy se ani netiskne a je zastoupena pouze v čárovém kódu, aby jej čtečka mohla ověřit. Čárový kód patří mezi samodetekující kódy a kontrolní číslice v něm zachytí mnoho jednoduchých chyb vzniklých při čtení a záznamu. Odhalí například záměny sousedních číslic. Kontrola čárového kódu spočívá v sečtení všech číslic od konce na lichých pozicích a následné přičtení všech číslic na sudých pozicích vynásobený třemi. Získaný výsledek zaokrouhlíme na desítky. Kontrolní číslici získáme odečtením nezaokrouhleného výsledku od výsledku zaokrouhleného na desítky.

Výpočet kontrolní číslice pro správný použitý čárový kód najdete v aplikaci zde: http://www.gs1cz.org/podpora/vypocet-kontrolni-cislice/

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.57 (7x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jak funguje čárový kód aleš liesk. 05. 10. 2013 - 22:14