Maturitní témata 2017 - 2018

1. květen 2008 | 00.02 |

Pro maturanty z fyziky jsou zde uveřejněna maturitní témata a průběžně zde budou publikovány podklady k jednotlivým otázkám:  

Maturitní otázky:  http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/mat_otazky_z_fyziky.doc

Osnova maturitních otázek: http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/osnova_mat_temat.doc

Osnovy a příklady jednotlivých témat pro domácí přípravu: 

http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/01_kinematika.ppt

Příklady 01-kinematika: 
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-1.doc

http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/02_dynamika_hb.ppt
Příklady 02-dynamika: http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/2_-dynamika.doc

http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/03_grav_pole.ppt

Příklady 03-gravitační pole: 
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/3_gr_pole.

doc

http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/04_mech_kap_a_plynu.ppt

Příklady 04-mechanika kapalin, plynů a tuhého tělesa: 
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/4_mech_tuhe_tel.doc

http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/05_termodyn.ppt
Příklady 05-termodynamika: http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/5_termodynamika.doc

http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/06_strukt_plynu.ppt

Příklady 06 - struktura a vlastnosti plynů: 
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-6.doc

http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/07_strukt_pl_a_kap.ppt

Příklady 07 - Struktura a vlastnosti pevných látek: 
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-7.doc

http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/08_zm_skupenstvi.ppt
Příklady 08 - Změny skupenství: 
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f_8a.doc

http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/09_kmit_oscilator.ppt

Příklady 09 - Kmitání mechanického oscilátoru: 
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-9.doc

http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/10_mech_vlneni.ppt

Příklady 10 - Mechanické vlnění: 
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f10_a.doc

11. Elektrický náboj a elektrické pole
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/11_el_naboj_a_el_pol.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-11.doc
na písemce nebudou z testové sbírky příklady č.2b a 4

12. Vznik el. proudu, el. proud v kovech
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/12_el_proudy_-_kovy.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-12.doc

13. Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a v plynech
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/13_el_proud_pol_plyn.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-13.doc

14. Stacionární magnetické pole
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/14_stac_mag_pol.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-14.doc

15. Nestacionární magnetické pole
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/15_nestac_mag_pol.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-15.doc

16. Střídavý proud
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/16_strid_proud.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-16.doc

17. Elektromagnetické vlnění a kmitání
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/17_elmag_kmit.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-17.doc

18. Vlnové vlastnosti světla
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/18_vln_vlastn_svetla.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-18.doc

19. Zobrazování optickými soustavami
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/19_zobr_optic_soust.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-19.doc

20. Kvantová fyzika: 
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/20_kvantova_fyzika.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-20.doc

21. Fyzika elektronového obalu: 
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/21_fyzika_el_obalu.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-21.doc

22. Jaderná fyzika 
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/22_jaderna_fyzika.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-22.doc

23. Speciální teorie relativity, Astrofyzika
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/23__str_astrofyzika.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f23.doc

24. Zákony zachování
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/24_zak_zachovani.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-24.doc

25. Práce a energie
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/25_prace_a_energie.ppt
http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/f-25.doc 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře