Přehrávání zvuku prstem?

19. září 2013 | 06.00 |

Netradiční přenos zvuku mezi lidmi vyvinula společnost Disney. Přenos zvuku technologií Ishin-Den-Shin (japonská mantra "Co si myslíš, to srdce vysílá") se uskutečňuje prostřednictvím speciálního mikrofonu, do něhož člověk zašeptá a následným dotykem prstů ušního lalůčku druhé osoby ji tak zprávu předá.

Mikrofon, do kterého je zpráva pošeptána, kóduje ve svém zařízení v držadle zvuk a převede jej na elektrický signál s velkou amplitudou, který kolem lidského těla moduluje elektrostatické pole. Pokud se pak člověk s mikrofonem dotkne druhé osoby, může tento signál přenášet lidským tělem, které je vodivé. Při dotyku ušního lalůčku další osoby dojde k tomu, že zvuk je pro tuto osobu najednou slyšitelný. Z ušního lalůčku se tak stává reproduktor. Touto technologií se zvuk přenáší ne vzduchem, ale prostřednictvím lidských těl a vzájemných kontaktů. Tím se mohou přenášet zvukové zprávy mezi velkým počtem lidí bez větší spotřeby energie. Netradiční technologii společnost Disney plánuje použít v aplikacích, kde kontaktem například s hračkou při jejím hlazení, dojde k předávání zvukové informace neobvyklým způsobem. Zatím je tedy tato technologie určena pro zábavu, ale časem může být její používání mnohem praktičtější třeba ve zdravotnictví v diagnostice

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 4 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře