Proč někdy nejde otevřít mraznička?

1. listopad 2013 | 06.00 |

Otevřete mrazničku, něco z ní vyjmete ven a zavřete ji. Pak si vzápětí vzpomenete, že ještě něco si z ní potřebujete vzít. Vezmete za její madlo a dveře nejdou vůbec otevřít. Po nějakém čase však  povolí a mnohdy se zvýšenou silou dvířka otevřete. Co dveře mrazničky drží?  Na vině je těsnění mrazničky.

Při otevření mrazničky se do ní dostane teplejší vzduch, který po zavření dvířek je v mrazničce prudce ochlazen.  V mrazničce došlo spolu se snížením teploty vzduchu k jeho zmenšení objemu a vzniká podtlak.  Mnohem větší vliv na velikost podtlaku však má kondenzace vzdušné vlhkosti obsažené ve vzduchu, který se do mrazničky dostal při jejím otevření. Této vlastnosti se využívá v chladicích kondenzátorech, které posilují tah vývěv při vytváření vakua v průmyslu.  Poměr tlaku vzduchu v mrazničce vzhledem k okolnímu atmosférickému tlaku je v poměru odpovídajících termodynamických teplot v mrazničce a mimo ni. Rozdíl obou tlaků může dosahovat klidně přes 10 000 pascalů.

I když dvířka výborně těsní, přesto mraznička není vzduchotěsná, a tak se po určitém čase tlaky vyrovnají a pak se dveře opět dají lehce otevřít. Je to podobný jev jako kdybychom chtěli otevřít dveře auta potápějícího se pod vodou. Dokud se prostě tlaky nevyrovnají, otevřít jdou těžko nebo vůbec. Pomoci tomu můžeme opatrným promnutím těsnění, které tak může rychleji způsobit vzájemné vyrovnání tlaků.

Některé modernější mrazničky a chladničky mají zmagnetizovanou těsnící gumu se záhyby, právě pro zlepšení těsnějšího uzavření. Tam se tento efekt projevuje tak, že čím víc ji přimáčknu ke kovovému rámu, tím více působí přítlačná síla. Při delším otevření a poté zavření dveří zapne automatika na nějakou dobu elektromagnety k zamezení opětovného otevření dveří.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře