Efektivitu hoření může zlepšit elektrické pole

3. listopad 2013 | 06.00 |

Asi dvě třetiny celosvětové spotřeby energie připadá na spalování fosilních paliv v kotlích, pecích a v zařízeních tepelných elektráren. Tyto systémy se kromě výroby tepla také používají k výrobě elektrické energie. Takové spalování je nejenom neekologické, ale pro získávání energie, značně neefektivní. Snahou mnoha firem je minimalizace emise škodlivých látek a zároveň maximalizace účinnosti celého systému. Americké firmě ClearSign Combustion se podařilo díky zavedení počítačově řízeného elektrického pole do spalovací zóny zlepšit kontrolu nad tvarem plamene a tím zdokonalit přenos tepla.  

Plamen ohně je viditelná oblast hořících plynů nebo par. Z jeho barvy a svítivosti lze usuzovat na druh spalované látky a na dokonalost spalování. Plamen je tvořen směsí elektricky nabitých iontů a elektronů (nízkoteplotním plazmatem) a jeho tvar lze ovlivnit působením elektrického pole. Známým experimentem je v tomto případě sršení náboje, které dokáže ohnout plamínek svíčky.

Společnost ClearSign Combustion však vytvořila zařízení, které levně generuje vhodné elektrické pole o vysokém napětí, které optimalizuje spalování fosilních paliv v tepelných elektrárnách či v rafinériích.

Vlastní generátor elektrického pole přímo odebírá jen maličkou část vyráběné energie, ale vzniklé elektrické pole tvarově optimalizuje plamen při hoření a dosahuje tak mnohem větší energetický zisk. Takovéto ovlivňování tvaru plamene dokáže ušetřit až třetinu spalovaného uhlí.

Spolu s ideálním dodáváním vzduchu pro spalování dosahuje tato technologie rovnoměrnějšího rozložení teplot v plamenu, což dříve mělo vliv na neefektivní hoření, doprovázené větší emisí  oxidů dusíku, oxidu uhelnatého nebo popílku. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře