Laplaceovy kolejnice

23. listopad 2013 | 06.00 |

Laplaceovy kolejnice je francouzské označení pro učební pomůcku k demonstraci účinku magnetického pole na vodič, kterým prochází elektrický proud. Skládá se ze dvou rovnoběžných vodičů, které jsou připojeny ke zdroji elektrického proudu o velké hodnotě.

Přes vodiče napříč položíme volně pohyblivou elektricky vodivou kulatou tyčinku. Tyčinka má přitom na obou koncích připevněny silné permanetní magnety, které přitom vytváří magnetické pole s kolmou orientací vzhledem k volně otáčivé tyčince. Magnety by měly být kulaté, aby se spolu s tyčinkou mohly volně otáčet po podložce. Dvojice vodičů na podložce vytváří pomyslné kolejnice, na kterých položená tyčinka spolu s magnety, uzavírá elektrický obvod.

Zapojením elektrického proudu do kolejniček dojde ke vzniku magnetického pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem. Toto silové pole působí na magnetické pole permanentních magnetů na tyčince a tyčinka se začne díky výslednici obou sil kutálet po kolejnicích jedním směrem.

Při změně polarity proudu se tyčinka bude kutálet směrem opačným.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře