Gravitační vlny byly detekovány!

19. březen 2014 | 06.00 |

Gravitační vlny byly jedním z předpovězených, projevů Einsteinovy obecné teorie relativity z roku 1916. Doposud ale nebyly přímo experimentálně pozorované. Jejich nepřímé důsledky však byly zachyceny, když bylo zjištěno, že se zmenšuje perioda pulzaru PSR B1913+16 v souladu s předpovědí obecné teorie relativity a to vlivem vyzařování gravitačních vln. Za tento objev dostali v roce 1993 Nobelovu cenu Russell Alan Hulse a Joseph Hooton Taylor, Jr. Už téměř 100 let čekají vědci na přímé zachycení gravitačních vln v pozemských podmínkách. Políčeno na ně mají například detektory LIGO, VIRGO či LISA. Podle nově uveřejněných informací se prý na  Amundsen-Scottově stanici, umístěné na jižním pólu, v období let 2010-2012 podařilo v experimentu BICEP2  (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization) zachytit záření z nejranějších dob našeho vesmíru. To by mohlo znamenat potvrzení gravitačních vln.

Gravitační vlny vznikají při vzájemném nerovnoměrném pohybu těles v gravitačním poli. Jde o fluktuace zakřivení časoprostoru, šířící se vesmírem ve formě vlny rychlostí světla. Gravitační vlny jsou natolik slabé, že jejich zachycení je velmi obtížné. Pozorování gravitačních vln patří k prvořadým úkolům současné experimentální fyziky v rámci různých experimentů.

Experiment BICEP2 se zabývá zkoumáním tzv. reliktního (zbytkového) záření, které vzniklo v souvislosti s Velkým třeskem z období kolem 380 tisíc let po jeho vzniku. Smyslem tohoto experimentu bylo přesně změřit úhlové rozložení jeho polarizační složky. Vědci z projektu BICEP2 zjistili, že vlny tohoto záření jsou polarizovány způsobem, který mohly podle fyziků způsobit pouze gravitační vlny v raném okamžiku vesmíru. Vesmír, podle zjištění fyziků, prošel hned po svém vzniku během velmi krátké doby prudkým nafouknutím – inflací. V období 10–36 s do 10–32 s po vzniku vesmíru došlo nafouknutí objemu vesmíru o neskutečných 29 řádů a tím vznikly zaznamenané polarizované gravitační vlny.

Získaná data z měření mohou mít ve fyzice velký vliv v oblasti teorie sjednocování fundamentálních sil, kdy se fyzika snaží dosáhnout sblížení teorie gravitace s kvantovou teorií. Objev experiment BICEP2 je natolik zásadní, že se už spekuluje o možném udělení Nobelovy ceny za fyziku.

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=Iasqtm1prlI

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře