Proč se při tankování nemáme vracet zpět do auta?

18. červenec 2014 | 06.00 |

U benzinové pumpy je zakázána celá řada činností, které by mohly způsobit požár.  Samozřejmostí by mělo být v blízkosti čerpací stanice nekouřit a nepoužívat otevřený oheň. Řidič také při tankování musí zastavit motor, vypnout zapalování a topení. Navíc by měl zamezit všem okolnostem, které by vedly k samovznícení benzinových či naftových par, které mají teplotu vznícení kolem 220°C. Proč se však během tankování nemáme od tankovací pistole vracet například do auta?

Samovznícení hořlavých par pohonných hmot může být způsobeno výbojem statické elektřiny. Třením materiálů o sebe, dochází k přesunování elektrického náboje prostřednictvím volných elektronů. Spousta umělohmotných látek se přitom nabíjí záporně na docela velkou hodnotu náboje, který se pak při kontaktu člověka s okolím vybíjí formou elektrické jiskry. Elektrony přejdou nejčastěji přes ruku vodivě do země a při dotyku pociťujeme nepříjemné elektrické "kopnutí".

Už při samotném vystupování z auta před tankováním, bychom se měli dotknout karoserie auta, aby tak náboj z našeho oblečení přes ni přešel do země. Teprve potom si stoupneme na zem a máme jistotu, že už k nežádoucímu přeskoku elektrické jiskry nedojde a můžeme vložit ústí tankovací pistole do palivové nádrže vozu. Náboj se přitom z nás přemístil a následně rozložil na karoserii auta, odkud se obvykle přes vodivé části v pneumatikách (saze v pneumatikách) dostane do země.

Pokud se však během tankování znovu vrátíme do auta, kde si sedneme, případně si budeme navlékat či svlékat oblečení z umělohmotných vláken, znovu se nabíjíme elektrickým nábojem. Někdy stačí se jen bundou nebo kalhotami znovu otřít o sedačku. Potom se nestačíme zbavit náboje uzemněním a při kontaktu ruky s pistolí může vzniklá jiskra způsobit vznícení benzínových par nedostatečně odsávaných pistolí zpět do podzemního zásobníku.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.25 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší