Tíhový bod

26. srpen 2014 | 06.00 |

tihovy bodPři procházce krajinou je možné narazit na mnohé zajímavé kamenné značky. Na Slovensku pod Astronomickou a geofyzikální observatoří Univerzity Komenského v Modre (lokalita Piesok) jsem jich spatřil během 5 minut celkem 4, což považuji za velkou raritu. Mají podobu kvádru z lomového kamene, na kterém je kovový kruh podobající se velkému CD nosiči. Jejich nezbytným doplňkem je ochranná tyč (s červenobílými pásy) opatřená výstražnou tabulkou s nápisem "Tíhový bod, poškození se trestá". Co je to vlastně ten tíhový bod?

Tíhový (gravimetrický bod) je geodetický bod, na kterém je gravimetrickým měřením určená hodnota tíhového zrychlení. Tyto údaje se používají na gravimetrické mapování státního území a na přesné geodetické práce. Intenzita zemské přitažlivosti se měří gravimetrem.

První volbu tíhového bodu provedl v roce 1926 profesor Bohumil Kladivo. V suterénu tzv. České techniky v Brně (v suterénu budovy "A" na ulici Veveří) odvodil zde jeho tíhové zrychlení relativní metodou Fechnerovým čtyřkyvadlovým přístrojem v postupimské tíhové soustavě. Tím stanovil první referenční tíhový bod pro naše státní území.

Tíhový bod je určen pro potřebu posuzování gravitačních anomálií. Zajímá především geology, protože se podle tíhových bodů dá posuzovat složení zemské kůry. Pro tyto práce jsou zřizovány tzv. referenční tíhové body. V ČR jich nalezneme 460.

Pro účely naftového výzkumu už v letech 1915 – 1916 prováděl na území bývalého Československa praktická měření gravimetrem  L. Eötvös u slovenských Gbel.  Podobně se zkoumala i ložiska uhelná.

Do roku 1956 bylo tíhovým měřením pokryto celkem 45 000 km2 z celkové rozlohy bývalého Československa. V letech 1957-1960 pokrylo tíhové mapování 1 : 200 000 celé zbývající státní území dalšími přidruženými a zhušťovacími body.  Na území dnešní České republiky takto bylo závěrem k dispozici celkem 22 600 bodů tíhového mapování 1 : 200 000. Dnešní ČR tak byla pokryta s hustotou 0,29 bodu/km2.

Současná Základní geodynamická síť ČŘ (ZGS) je složena z geodynamických bodů, které slouží ke sledování pohybů zemského povrchu.  ZGS je opakovaně zaměřována 3 různými metodami:
- metodou GNSS
- velmi přesnou nivelací (VPN)
- gravimetricky.

Po roce 2004 jsou původní stabilizace geodynamických bodů postupně doplňovány novými stabilizacemi, založenými na hloubkové stabilizaci, která je nad zemským povrchem zakončena observačním pilířem umožňujícím měření GNSS a měření VPN. Vedle observačního pilíře je umístěn tíhový bod umožňující gravimetrické zaměření bodu.

Seznam významných geodynamických bodů na území ČR najdete zde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře