Vodicí čára

28. srpen 2014 | 06.00 |

Vodici caraKapkovitou strukturu na obrázku poznají hlavně chodci a cyklisté. Detail, který je znázorněný na obrázku, vnímají zejména díky své relativní menší rychlosti a postřehu. Přesto je soustava těchto bílých kapek důležitá zejména pro řidiče. Tvoří totiž vodicí čáru.

Část pozemní komunikace, která nepatří k vlastní vozovce, je krajnice. Skládá se ze zpevněné a nezpevněné části a u některých silnic může být od vozovky oddělena vodicí čarou. Řidič motorového vozidla může tuto čáru přejet pouze při zastavení a stání nebo,  když je to nutné při vyhýbání, objíždění, odbočování nebo otáčení. Navíc přitom musí dbát zvýšené opatrnosti.

Toto vodicí bezpečnostní zařízení slouží pro lepší orientaci řidiče, pokud jde o směr a šířku silnice. Oddělení krajnice od vozovky vodící čárou slouží k zajištění bezpečného pohybu účastníků provozu, hlavně těch, kteří krajnici používají. Vodicí čára se umísťuje na vnitřní hranu vodicího proužku podle příslušné ČSN.  Šířka vodicí čáry je obvykle je 25 cm. 

Vodící čára nemusí být tvořena souvislým pásem barvy, jak ukazuje snímek. Díky kapkovité struktuře se pro řidiče jedoucího větší rychlostí jeví jako souvislá bílá čára. Domnívám se, že způsob nanášení barvy na vozovku je z tohoto důvodu také materiálně a tedy i finančně úsporný. Struktura kapek vodicí čáry z povrchu vozovky plasticky vystupuje a tím je čára mnohem výraznější. Projeví se to rovněž v noci při ozáření reliéfu kapek světly automobilů.

Ještě jednu výhodu toto provedení čáry jistě má. Při přejetí čáry pneumatikou vozidla vzniká charakteristický bručivý zvuk, který řidiče na tuto skutečnost okamžitě upozorní. Zvuk se zesiluje s rostoucí rychlostí vozidla a tím řidiče varuje před vjezdem na krajnici.

V zahraničí jsou však mnohem dále. Například v Nizozemí jsou už některé středové a vodící čáry na dálnici experimentálně namalovány speciální luminiscenční barvou. Ta se přes den denním světlem "nasvítí" a v noci pak tyto čáry samy od sebe svítí.

Speciálními barvami jsou na některých úsecích vozovky nakresleny různé piktogramy. Když se změní počasí (například začne mrznout), barevný piktogram se na silnici objeví - v tomto případě sněhová vločka upozorňující na námrazu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Vodicí čára dairokkan 28. 08. 2014 - 07:29