Proč je radioaktivita v mase některých divočáků?

3. září 2014 | 06.00 |

Když před 28 lety unikly při havárii jaderného reaktoru v Černobylu radioaktivní částice do celé Evropy a potažmo do celého světa, zjišťovaly se hodnoty radioaktivity v půdě, rostlinách a živočiších. Vzpomínám si, jak v některých atlasech hub přeložených do češtiny z německého originálu, se z důvodu zvýšené radioaktivity nedoporučovala ani po letech konzumace hojné a  houbaři velmi oblíbené houby - suchohřibu hnědého.  Po letech tyto zvýšené hodnoty sice klesly pod zdraví škodlivý limit, přesto se i v dnešní době můžeme setkat s nadlimitními hodnotami radioaktivity v mase divokých prasat na Šumavě či v Německu. Příčinou je podle výzkumu pracovníků Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj a jejich spolupracovníků z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně nenápadná houba jelenka obecná.

Tato podzemní houba má velkou schopnost v sobě po léta uchovávat nebezpečný radioaktivní izotop cesia 137. Cesium 137 má poločas rozpadu asi 30 let, čili až po 30 letech se teprve jeho polovina radioaktivních částic rozpadne a přemění se na stabilní barium 137. Během této doby je tedy radioaktivita v těchto houbách koncentrována zřejmě v poměrně velkých ložiscích v některých oblastech jejího výskytu. Houba je podobná pýchavce a pro člověka je nejedlá, protože už na pohled je nevábná a uvnitř obsahuje tmavou pěnovitou hmotu.  Avšak divočáci ji z půdy mohou rytím snadno najít, vyhrabat a zkonzumovat. Protože jelenka má mnohem větší schopnost zkoncentrovat radiocesium než půda, na které roste, dochází ke zvýšené kontaminaci svalové tkáně divočáků, kteří ji během podzimu a zimy konzumují. Naměřené hodnoty u některých kusů černé zvěře přesahují až desetinásobně povolené limity. Nedostatečně prověřené maso divočáků z kritických oblastí, může být zdrojem radioaktivity v potravním řetězci člověka.

Podle vědců z VFU Brno mají nadlimitní hodnoty hlavně selata a menší prasata, která se právě obvykle loví.  Radioaktivita v mase divočáků je rizikovým faktorem pro výskyt rakovinného nádoru u lidí, kteří toto maso konzumují ve zvýšené míře (kolem 40 kg masa ročně). Radioaktivitu takto kontaminovaného masa lze při přípravě v tlakovém hrnci podle měření odborníků z VFU Brno snížit na polovinu a opakovaným vařením až o 70%.

V německé oblasti Šumavy a v Sasku se u každého zastřeleného divočáka provádějí okamžitě měření na radioaktivitu, v případě sebemenšího překročení je stanoven zákaz konzumace jeho masa. Po celém Bavorsku má Bavorské myslivecké sdružení (BJV) 82 měřících stanic, kde si lovci mohou nechat divočáky na radioaktivitu zdarma vyšetřit. Podmínkou je, že musí donést minimálně půl kila čisté svaloviny (tedy bez šlach, tuku a úlomků kostí), protože radioaktivita se váže na svalové buňky.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře