Těremin - hudební nástroj, kterého se nedotýkáme

15. září 2014 | 06.00 |

K napsání tohoto článečku mě inspirovala skladba "Magické noci" skupiny Plastic People of the Universe. Česká undergroundová legenda v ní na začátku používá zajímavé kvílející zvuky, které hudebník vyluzuje bez přímého kontaktu s hudebním nástrojem. Tím nástrojem je těremin (theremin), jehož zvuk připomíná smyčcové nástroje či lidský hlas.  

Tento elektronický hudební nástroj vynalezl v roce 1920 ruský fyzika a vynálezce Lev Sergejevič Těrmen, známý také jako Léon Theremin. Při své vojenské službě byl zařazen u radiotechnického pluku a po bolševické revoluci v roce 1917 šéfoval radiostanici v Carskom Selu. Když se v roce 1920 ve Fyzikálně-technickém ústavu stal spolupracovníkem profesora Ioffeho,  všiml si, že  elektrická kapacita lidského těla může ovlivňovat frekvenci elektrického oscilátoru. Svůj poznatek uplatnil v konstrukci hudebního nástroje, který nazval etherphon. Teprve později se vžil jeho název těremin či theremin (ale také thereminvox, termenvox, aetherophon, etherophon ). Svůj nástroj nejprve předváděl v Sovětském svazu a po celé Evropě. Koncem 20. let minulého století odešel do USA, kde pokračoval ve vývoji elektronických hudebních nástrojů, zabezpečovacích zařízení, systémům pro rozpoznávání hlasu a řeči. Po návratu (či možná i únosu) zpět do SSSR pracoval na vývoji odposlechového zařízení Buran a věnoval se vojenské hydroakustice.

Těremin má podobu dřevěné skříňky se dvěma anténami – svislé tyčové a vodorovné smyčkové.  Zvuk na něm vzniká tak, že se jej hráč nedotýká, ale přibližuje k jeho anténám své ruce – především pohybem dlaní a prstů. Vzdálenost rukou od jednotlivých antén mění vlastnosti zvuku – elektrických kmitů.

Elektrické kmity vznikají jako rázy při skládání vlnění dvojice nesynchronizovaných  elektrických  oscilátorů, tvořených LC obvody s velmi blízkými frekvencemi. Jeden z oscilátorů kmitá na pevné frekvenci a přibližováním pravé ruky k anténě připojené k laděnému LC obvodu se mění frekvence druhého oscilátoru. Pravou rukou tak hráč ovládá výšku (frekvenci) tónu.

Z obou oscilátorů jsou signály sloučeny ve směšovači, kde vytvořené rázy vlnění mají frekvenci stejnou jako je rozdíl frekvencí vstupních signálů. Když se oba oscilátory naladí na stejnou frekvenci, rázy zanikají, proto nepatrným rozladěním jednoho z oscilátorů lze přelaďovat výstupní zvukový signál v širokém rozsahu frekvencí slyšitelných lidským sluchem.

Vzniklý zvukový signál pokračuje do obvodu, který ovlivňuje amplitudu signálu. Je řízen třetím oscilátorem s vlastní anténou určenou pro levou ruku. Pohybem levé ruky se mění síla zvuku (amplituda).

Těremin byl v 50-tých letech používán pro tvorbu hudby k hororovým a sc-ifi filmům. Našel uplatnění i ve vážné hudbě (Bohuslav Martinů), používal jej např. i Jean-Michel Jarre (UKÁZKA). Dnes jej vyrábí firma Moog a slyšet jej můžete ze znělky seriálu Vraždy v Midsomeru.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.25 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře