Ledovka na trolejích

28. prosinec 2014 | 06.00 |

Když začne na podchlazený zemský povrch padat déšť nebo mrholení, dochází ke vzniku ledovky. Vše se pokryje průhlednou a hladkou vrstvičkou ledu, která pak lidem způsobuje nejrůznější potíže. Ledovka své nepříjemné vlastnosti ukázala při svém vzniku na tramvajovém, trolejbusovém či vlakovém trolejovém vedení. Docházelo k obalení elektrického vodiče ledem, který není dostatečně elektricky vodivý a dopravní prostředky nemohly svým sběračem (pantografem) proud odebírat. Došlo k dopravním kalamitám a mnohahodinovým zpožděním vlaků. Nešla by ledovka z troleje nějak odstranit?

Trolejové dráty opotřebované ze spodní strany od sběračů jsou poněkud zploštělé s hrubým povrchem, což usnadňuje, aby se na nich vytvářela obalová vrstvička ledu. Na roztátí této vrstvičky stačí v některých případech neustálý provoz sběračů, které námrazu průběžně narušují, aby nedocházelo k jejímu vrstvení. Takto jezdí některé vlaky na severských tratích. Lokomotiva má oba své sběrače vytaženy, předním si otírá led a zadním odebírá proud. Také se tam používají sběrače s novějším uhlíkovým obložením. V extrémnějších povětrnostních podmínkách jsou ke sběračům proudu namontována zařízení, která mechanickým způsobem narušují při jízdě led na troleji, aby popraskal a odpadl.

Při déletrvajícím dešti, který na drátu neustále stačí namrzávat, by asi bylo vhodnější elektrický drát (trolej) vyhřívat. Stačilo by zvýšit velikost proudu v elektrickém obvodu. Vzniká tak Jouleovo teplo, při kterém se část kinetické energie elektronů ve vodiči přemění na rozkmitání iontů v krystalové mřížce kovu. Hodnota takto vzniklého tepla závisí při známé hodnotě elektrického odporu drátu R na druhé mocnině elektrického proudu I2. Jouleovo teplo  (Q = R . I2 . t), které je nežádoucí při způsobování ztrát během distribuce elektřiny ke spotřebiteli, je v případě vznikající ledovky další možností, jak se jí zbavit.

Situace však není jednoduchá, protože by se musel okruh uzavřít a vodič by se v namrzlém úseku musel nějak vyzkratovat. To je nemožné u tramvajového či trolejbusového vedení, kde jsou nejrůznější způsoby jištění před rizikem poškození sítě i motorů vozidel před vyšším napětím i vyšším proudem. Navíc jednotlivé linky tvoří velmi mnoho rozvětvených elektrických obvodů. Pro zahřátí troleje by bylo nutné odpojit od troleje všechny tramvaje a vyřadit jistící zařízení, což by nebylo bezpečné.

Vlakové troleje (ty, co jsou u nás napájené střídavým proudem) jsou kvůli rovnoměrnému odběru ze všech fází rozděleny do izolovaných úseků dlouhých asi 20 km. Tady by se vedení dalo tímto způsobem krátce vyzkratovat a ohřát, problémem je však to, že napájecí stanice nejsou na takovou možnost zatím připraveny. Samotná technologie i vyšší odběr elektřiny by způsobily obrovské náklady, které by se v případě máločastých ledovkových kalamit, určitě nevrátily.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře