Trik s rotující plastovou trubičkou

20. leden 2015 | 06.00 |

Uřízněte si asi 10 cm dlouhou plastovou trubičku a její konce označte na stejné straně například lihovou fixou symboly X a O. Pak trubičku položte na podložku tak, aby byla symboly natočená nahoru. Přiložte svůj ukazováček na jeden ze symbolů – například X a jeho prudkým sjetím z trubičky dolů ji uveďte do rotačního pohybu. Shora pozorujeme, že je na rotující trubičce vidět pouze symbol X. Pokud trubičku roztočíte prstem ze symbolu O, pak při rotaci spatříte pouze toto písmeno.  Proč je vidět pouze jedno písmeno při otáčení a sice to, které při roztáčení stisknete?  

Trubička rotuje kolem své podélné i svislé osy a přitom umožňuje spatřit pouze jeden z obou symbolů. Při zpomalených záběrech je vidět, jak trubička rotuje v případě jejího uvedení ze symbolu X kolem konce se symbolem O. Trubička se otáčí ve své horizontální poloze tak, že stisknutý konec se symbolem X otáčí směrem vzhůru. To je z našeho pohledu směrem dozadu a výsledná rychlost je natolik pomalá, že pozorujeme symbol X. Opačný konec se symbolem O, rotuje ve stejném směru v našem zorném poli mnohem rychleji, a proto je obtížné tento symbol spatřit. Vidíme pouze rotující trubici se symbolem X.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře