Indikátor topných nákladů

15. leden 2015 | 06.00 |

indikatorElektronické indikátory topných nákladů jsou od letošního roku povinnými prvky na radiátorech v bytových jednotkách, kde dochází k rozúčtování nákladů na vytápění. Nejedná se však o měřiče tepla, jak bývá mylně uváděno, protože neukazují žádné fyzikální jednotky. Tyto indikátory sledují povrchovou teplotu jednotlivých topných těles a lze podle nich určit podíl topného tělesa na celkovém množství předávaného tepla. Tyto přístroje tedy teplo neměří, pouze pomáhají spravedlivěji vyúčtovat spotřebované teplo v jednotlivých bytech.  

Elektronické (digitální) indikátory nahradily v posledních letech používané odpařovací indikátory. V nich bylo teplo z radiátoru vedeno k měřící ampulí s obarvenou kapalinou, která se úměrně s dobou vytápění a teplotou topení průběžně odpařovala. Problémem bylo však to, že se tato kapalina odpařovala i v létě, kdy se prostřednictvím topení netopilo. Na tzv. "studený odpar" bylo sice v ampulce této kapaliny přidáno navíc, ale v případě příliš horkého léta mohlo docházet v různých podmínkách ke zkreslení naměřených hodnot. Musela se používat celá řada opravných koeficientů (koeficient polohy, výkonu tělesa, světové strany, přestupu tepla, montáže, zákrytu), které měly zpřesňovat tuto měřící metodu.  Navíc se ampulky s pomalu se odpařující kapalinou musely každý rok měnit. Poznalo se to podle rozdílných barev kapaliny v každém roce.

V nových elektronických indikátorech tepla je místo kapaliny mikroprocesor. Je  obvykle napojen na systém dvou snímačů, které současně zaznamenávají dvě teploty: okamžitou teplotu radiátoru a okamžitou teplotu okolního prostoru v místnosti. Obsahují v sobě baterie, které by měly vydržet podobu asi 10 let. Na displeji přístroje se pohybuje digitální smyčka, která zobrazuje několik různých hodnot: např. aktuální spotřebu tepla, odečet z minulého topného období pro porovnání, kód přístroje, datum poslední kontroly apod.  Další zobrazované hodnoty je možné zobrazovat naprogramováním.

Některé typy přístrojů nabízí možnost odečtu nejen pomocí displeje ale i elektronickou cestou, mají také tzv. elektronickou plombu, což je elektronická ochrana přístroje proti možnostem ovlivnění mechanickým zásahem nebo demontáží. Pokud dojde k nežádoucí manipulaci se zařízením (např. jeho zakrytím), přepne se automaticky do jednočidlového režimu a počítá s pevně zadanou teplotou místnosti, která je pak pro odběratele nevýhodná. Moderní elektronické indikátory tepla také rozlišují letní a zimní provoz.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře