Rozdělávání ohně monočlánkem

5. březen 2015 | 06.00 |

Jako kluci jsme se dříve bavili rozžhavováním kovové pružinky z propisovací tužky, kterou jsme na chvíli vkládali mezi póly 4,5 V ploché baterie. Kdo vydržel pružinku držet mezi prsty nejdéle, byl opravdový king. V nouzi však tímto způsobem můžeme rozdělat i oheň. Můžeme dokonce vystačit i s jediným elektrickým monočlánkem velikosti AA.

K nouzovému rozdělání ohně v nepříznivých klimatických podmínkách nám kromě monočlánku  poslouží obal z ploché žvýkačky (či z obalu sýra Hermelýn apod). Alobalový papír z obalu si podle videa vhodným způsobem upravíme tak, aby se mohl dotýkat z obou stran elektrických pólů monočlánků. Při vodivém spojení pólů monočlánku dojde ke zkratování elektrického obvodu vodivým kontaktem (alobalovým papírem). Obvodem protéká velký proud, který způsobí rozžhavení papíru na jeho zápalnou teplotu, aby začal hořet. Podle Ohmova zákona je elektrický proud přímo úměrný napětí mezi póly baterie. Napětí každého elektrického článku je však dáno výrobcem – u jediného monočlánku jde o 1,5V. Ke vzniku velkého elektrického proudu je podle Ohmova zákona v tomto případě nutný malý elektrický odpor použitého spojovacího materiálu.

Elektrické monočlánky mají také různé velikosti (AA, AAA), proto také mají různou kapacitu a tím také rozdílný proud mohou při zkratování dodat.  Samozřejmě, že spojením více elektrických článků do baterie pak vzniká větší napětí a tím také větší proud může při zkratování vzniknout.

Elektrické monočlánky a baterie nejsou konstruovány pro rozdělávání ohně, kdy jimi ve většině případů protéká zkratový proud. Přitom se sami ohřívají, vznikají v nich plyny, které mohou způsobit zničení baterie a v krajním případě jejich explozi. Zkratování elektrického zdroje proto provádíme jen po nezbytně potřebnou dobu. Také dáváme pozor, abychom se zbytečně nepopálili.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře