Magnetická navigace u netopýrů?

15. duben 2010 | 06.00 |

Myotis myotisZnámou skutečností je, že se netopýři orientují pomocí ultrazvuku a s jeho pomocí rovněž loví kořist. Vědci však přišli na to, že se zřejmě orientují podle magnetického pole Země a jejich vnitřní kompas si kalibrují podle polohy Slunce na obloze, aby se v noci dokázali přesouvat na svá stanoviště.

Vzdálenosti, které v noci urazí netopýr za svou potravou se měří na desítky kilometrů, navíc mnohé druhy netopýrů mění svá letní a zimní stanoviště ve vzdálenostech desítek až stovek kilometrů. Němečtí vědci nyní provedli několik pokusů, které potvrdili, že se při svých cestách orientují podle geomagnetického pole.

Nejprve byli netopýři přemístěni do vzdálenosti asi 25 km od své domovské jeskyně a jejich návrat domů byl sledován pomocí miniaturních vysílaček. Netopýři během jednoho až tří kilometrů letu bezpečně určili svou polohu a letěli nejkratší cestou do své jeskyně. Z tohoto pokusu nebylo však jasno, jaký druh navigace si zvolili.

Aby vědci zjistili, zda k orientaci využívají geomagnetické polem Země, tak ve druhém pokusu polovině netopýrů před vypuštení laboratorně nahradili přirozené magnetické pole Země umělým, kde siločáry místo na jih směřovaly na východ. Po západu slunce netopýry vypustili na cestu do domovské jeskyně.Kontrolní skupina netopýrů skutečně zamířila domů, ale netopýři s "upravenou" magnetickou navigací letěli směrem, který byl místo správného jižního směru  posunut o 90 stupňů na východ. Vypadalo to tak, že při kalibraci svého navigačního systému vzhledem k zapadajícímu slunci si svůj vnitřní kompas pootočili podle umělého pole, kterému byli vystaveni.

Ve třetím experimentu probíhalo vše podobně jako předtím, ale až v noci po západu slunce. Znovu vědci změnili polovině netopýrů stejným způsobem magnetické pole a pak je vypustili na cestu do domovské jeskyně. Nastalo překvapení - ani změna magnetického pole neměla na skupinu netopýrů vliv. Všichni netopýři se vraceli správnou trasou domů. Mezi pokusnou a kontrolní skupinou nebyl žádný rozdíl, takže k žádnému zmatení vnitřního kompasu, navzdory vystavení umělému magnetickému poli, nedošlo. Nedošlo k němu proto, protože nebylo podle čeho systém přenastavovat - sluníčko už dávno zapadlo. Zřejmě tak zůstal systém nastaven z předchozího dne a proto fungoval bezchybně.

Podle vědců si netopýři svůj kompas nastavují podle Slunce. Slunce je pro ně "západ" bez ohledu na to, co jim říká magnetické pole. Takové vysvětlení vypadá logicky, protože magnetické pole není dostatečným navigačním vodítkem pro přesnou lokalizaci místa. Navíc se v průběhu dne mírně mění. Problémem zůstává, že není u netopýrů a vůbec živočichů znám orgán, který by směr magnetického pole určoval. Navíc mnozí netopýři opouští svůj úkryt, až po západu slunce, ale podle vědců ještě 2 hodiny poté, lze snadno určit, kde slunce zapadalo, takže korekci nastavení svého kompasu si netopýři mohou provádět i když už slunce zapadlo.

Třeba zrovna výzkum netopýrů vnese jasno na otázku, jak zvířata vnímají magnetické pole Země. Zatím se objevily teorie o navigaci ptáků prostřednictvím magnetického pole Země a spekulace v poslední době vyvolaly teorie o magnetorecepci dobytka na pastvě.

Zdroj: Josef Pazderka

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře