Jak plout proti větru?

3. leden 2010 | 06.00 |

sailing1Mezi první dopravní prostředky, která využívali ke svému pohybu alternativní zdroje energie byly plachetnice. Umožnovali přepravu lidí a nákladu levným způsobem na dlouhé vzdálenosti. Byly docela ovladatelné, díky důmyslně uplatňovanému principu  rozkladu působících sil větru. Jak je možné, že se může plachetnice pohybovat i proti větru? Pokud jste někdy pozorovali plachetnici, která pluje proti větru, zjistili jste, že se pohybuje - lavíruje podél lomené čáry. Námořníci tomu říkají křižování proti větru.

Proti směru větru se nedá plout přímo, ale dá se postupovat proti směru proudu šikmo. Tato možnost pohybu plachetnice je založena především na tom, že vítr tlačí plachtu silou vždy kolmo k rovině plachty. Tato síla větru se rozkládá na dvě složky. Jedna z nich nutí vzduch ke klouzání podél plachty a druhá - kolmá složka - působí silou na plachtu. Loď se však nepohybuje tím směrem, kam jej tlačí silou vítr, ale tam, kam je namířena příď plachetnice!

sailing2Tato skutečnost se objasní tak, že pohyb lodi v příčném směru vyvolává mimořádně silný odpor vody. Aby se tedy mohla loď pohybovat dopředu, je nutné, aby síla působící na plachtu měla složku směřující dopředu (průmět síly větru do osy lodi míří dopředu).

Plachta se nastavuje tak, aby její rovina rozdělovala úhel mezi směrem větru a směrem pohybu plachetnice. Hlavní plachta se tedy nastaví přibližně do poloviny úhlu, který svírá směr zdánlivého větru s osou lodi. Pomoci může i přední plachta, které se říká kosatka. Ta usměrňuje proudění větru k hlavní plachtě.

Abychom mohli určit sílu, která žene loď dopředu, musíme rozložit sílu větru dvakrát. Poprvé podél plachty a kolmo na plachtu, přičemž význam má pouze kolmá složka, podruhé musíme rozložit tuto kolmou složku do směru osy lodi a do směru k ní kolmého. Podélná složka (ve směru osy lodi) žene loď pod určitým úhlem ke směru větru.

sailing3Tento směr však není úplně ideální, proto po chvíli je nutné provést lodí obrat zpět. A právě tomuto způsobu plavby se říká křižování. Plavba tímto klikatým způsobem umožnila námořníkům plout přes moře a oceány, na nichž převládají větry vanoucí většinou stále jedním směrem, který byl pro cíl námořníků nevýhodný.

Více prakticky a podrobněji na:

http://www.nationalgeographic.com/volvooceanrace/interactives/sailing/index.html

http://www.mo-na-ko.net/lode-plachty.htm

http://www.pronajmylodi.cz/admin/img_nab/nab_96_534.pdf

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.38 (13x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jak plout proti větru? p. klapka 21. 03. 2011 - 09:13