Otázky k 1. písemné práci

1. květen 2008 | 00.02 |

Termíny 1. písemné práce, otázky :

Učivo: Obsah, metody a význam fyziky
            Fyzikální veličiny a jejich jednotky
            Soustavy fyzikálních veličin a jednotek
            Skalární a vektorové fyzikální veličiny

OTÁZKY Z TEORIE K PÍSEMNÉ PRÁCI: http://www.pise.cz/blog/ftp/fyzmatik/otazky1.doc

Termíny písemek:
-  středa 30. září 2015


SBÍRKU PŘÍKLADŮ JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT V KABINETU FYZIKY.
Zde si můžete trénovat příklady k procvičení převodů jednotek

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře