Jak citrónem rozdělat oheň

25. březen 2016 | 06.00 |

Pokud bychom v nouzi měli bez zápalek či zapalovače rozdělat oheň, nabízí se celá řada možností. Za slunečného dne použijeme spojnou čočku jako lupu soustřeďující sluneční paprsky do svého ohniska. Pokud máme baterii, tak ji můžeme vhodně zkratovat. Když baterii nemáme – použijeme citrón.

Známý fyzikální pokus na výrobu galvanického článku z ovoce se tak opět dostává ke slovu. Tentokrát v úpravě, kdy vzniklé napětí z tohoto citrónu, může být dostačující ke vzniku ohně.

Je dobré si vybrat dostatečně šavnaté ovoce, protože množství vody v něm, spolu s kyselinami,  tvoří vhodný elektrolyt. Ovoce ještě promačkáme, aby se uvnitř potrhala pletiva a tím se zvýšila vodivost.

K výrobě jednoduchého galvanického článku stačí pouze jeden kousek ovoce a dvě elektrody z různých kovů. Takovýto článek však dává napětí necelého 1 voltu, což je pro nᚠúčel příliš málo. Větší napětí lze docílit vytvořením více takových článků, které pak spojíme do obvodu za sebou do série. Zajímavější provedení takovéto série elektrických galvanických článků je však přímo v jednom kousku ovoce.

Do citrónu postupně do jedné řady asi centimetr od sebe, zapícháme jeden typ elektrod z měděných drátků nebo hřebíčků, které tvoří v galvanickém článku kladný pól. Do druhé řady použijeme zinkové drátky nebo pozinkované hřebíčky. Potom elektrody vodivě propojíme střídavě drátky - vždy měděný se zinkovým. Poslední měděný a na druhé straně citrónu zinkový kontakt, budou sloužit jako póly baterie k vyvedení kontaktů pomocí vodičů. Uvnitř takto připravené baterie článků vzniká při chemické reakci mezi kyselinou citrónovou a elektrodami elektrický proud. Vodíkové kationty v kyselině způsobí oxidaci zinku, ze kterého se pak uvolňují další elektrony do kyseliny. Během této chemické reakce se uvolňuje také částečně vodík.

Z posledních elektrod vyvedeme elektrický proud vodiči. Mezi vodiči vzniká napětí kolem 5 voltů. To by mohlo být dostačující k tomu, abychom vodiče zkratovali vzájemným dotykem. Při zkratu se vodiče silně zahřívají a na rozžhaveném kontaktu může vzniknout teplota dostatečná k zapálení jemného papíru.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 1.25 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře