Planckova soustava jednotek

22. říjen 2010 | 06.00 |

PlanckKromě soustavy jednotek CGS a soustavy SI byly navrhovány i přirozené soustavy jednotek, které by lépe odpovídaly základním zákonům fyziky a byly by nezávislými na době jejich vzniku. S nápadem na přirozené jednotky ve fyzice přišel v roce 1899 Max Planck. Kromě jeho soustavy přirozených jednotek však světlo světa spatřily i další přirozené soustavy (Schrődingerova, Stoneyova, atomová, elektronická, kvantově elektrodynamická...). Planck hledal jakousi univerzální soustavu jednotek, která by byla použitelná ve všech dobách a dokonce by platila i pro různé možné mimozemské civilizace. Jeho soustava je považována za unikátní v tom, že tyto jednotky nejsou založené na vlastnostech prototypů těles nebo částice. Dnes bývá označována jeho jménem – Planckova soustava jednotek.Planckova soustava je založena na 5 univerzálních fyzikálních konstantách:

- rychlost světla ve vakuu c = 299 792 458 m/s

- gravitační konstanta
c = 6,673 . 10–11 m3 kg-1s-2

- Boltzmannova konstanta k = 1,386503 kg . m2s-2

- konstanta v Coulombovu zákonu 1/4pe0 = 8,987814 .109 m.F-1

- Diracova konstanta ħ = 1,054571596 . 10-34kg.m2.s-1.

Zajímavostí je, že Planck v té době neznal konstantu pojmenovanou svým jménem (Planckova konstanta h), která s Diracovou souvisí vztahem ħ = h/2p.

K těmto konstantám se přidává i bezrozměrná konstanta jemné struktury a, která se definuje s pomocí elementárního elektrického náboje e: a = e2/(ħc4pe0)

Zavedením Planckovy (přirozené) soustavy jednotek se změní podoba rovnic, protože v nich položíme
c =
c = k = 1/4pe0 = ħ = 1.
Jejich tvary pak můžete najít například zde:
  http://en.wikipedia.org./wiki/Planck_units

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.33 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře