Zvuky při varu vody

21. prosinec 2016 | 06.00 |

Při vaření vody v rychlovarných konvicích se chvíli po jejím zapnutí začnou ozývat zvuky. Zpočátku nám indikují, že je konvice skutečně zapnutá, ale postupně tyto zvuky zesilují a zejména v kovových konvicích dosahují tak velké intenzity, že vzniká rušivý hluk. Ale najednou těsně před dosažením teploty varu zvuky utichnou. Čím je to způsobeno?

Zahřívání vody v rychlovarných konvicích (také v jiných podobných případech) je poměrně nerovnoměrný děj. Voda přijímá teplo v těsné blízkosti (v tenké vrstvičce) u dna či kovové spirály a zvyšuje svou teplotu až k teplotě varu. Voda je přitom velmi špatný vodič tepla, takže vedením se teplo špatně přenáší k horním vrstvám vody v konvici. Začne se tak uplatňovat další ze způsobů šíření tepla – proudění. Ohřátá voda zvětšuje svůj objem, má tak menší hustotu a začne v konvici stoupat směrem vzhůru. Tak začne v nádobě proudění kapaliny. Teplá voda proudí převážně prostřední částí nádoby směrem vzhůru a studená voda klesá kolem stěn nádoby dolů, aby zaujala její místo a průběžně ji ochlazovala.

Po ohřátí vody v konvici na teploty nad 60 °C už nestačí chladná klesající voda ochlazovat tu nejnižší vrstvičku vody u dna a ta pak svoji teplotu skokově zvyšuje až k teplotě varu. Při varu dochází k vypařování vody v objemu kapaliny a tak se začnou vytvářet u samého dna nejprve malé bublinky páry, které postupně rychle zvětšují svůj objem, až se neudrží a vydají se na cestu směrem vzhůru. Přitom se dostávají do chladnějších vrstev vody nad sebou. Tady dochází k ochlazení bublinky a její implozi, kdy se její objem prudce zmenšuje. Horká pára obsažená v bublině přitom zkondenzuje na vodu. Implodující bublinky při svém zániku vyvolávají navíc kmitání vody a tím vzniká charakteristický zvuk, který se ve formě chvění přenáší vodou až k hladině a ke stěnám konvice. Konvice s ohřívanou vodou začne nejprve šumět a pak doslova hučet.

V konvici se voda v celém svém objemu dál prohřívá prouděním – konvekcí. Postupně se ohřeje až k teplotě varu a tak stoupající bubliny už při své cestě vzhůru k hladině nezanikají. Vnitřní kmitavý pohyb kapaliny ustává a tak zvuk chvíli před varem utichá.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář