Proč hejna špačků vytvářejí trojrozměrné obrazce

14. březen 2017 | 11.24 |

Zatímco velká hejna špačků způsobují naprosté zoufalství přihlížejících vinařů, pro nestranného pozorovatele se jedná vždy o úžasnou podívanou. Hejna čítající desítky tisíc jedinců, se na obloze přelévají do všech stran a směrů. Nejčastěji se tak stává před usednutím na vhodné nocoviště, případně se tímto způsobem brání útokům dravců. Špačci vytvářejí zajímavé dynamické obrazce, které často přitahují lidskou pozornost. Co ovlivňuje fyzikální chování celého hejna?

Vědci se snaží pohyb obrovského množství ptáků v hejnu analyzovat prostřednictvím záznamů kamer. Jejich chování popisují pohybovými rovnicemi letících jedinců. Zjistili, že změna v rychlosti pohybu jediného špačka ovlivňuje okamžitě rychlost pohybu celého hejna. Pokud však jeden ze špačků náhle změní směr pohybu, ovlivní to v jeho okolí sedm dalších jedinců. Od každého z nich se změnou směru rychle inspiruje další sedm ptáků, až se část hejna stočí do požadovaného směru. Přitom se mění hustota špačků v jednotlivých částech celého hejna, ale ptáci se snaží držet co nejvíce spolu. Dá se říct, že špaček při svém letu dokáže vnímat zhruba těch sedm okolních letících jedinců, podle nichž přizpůsobuje svůj let, aby například nedošlo k jejich vzájemnému kontaktu. Hejno si tak nadále drží svou soudržnost a jednotlivci se tak mohou úspěšně bránit útokům predátorů.

Z fyzikálních jevů, připomíná chování jednotlivců v hejnu špačků chování částic v magnetickém poli. Tam rovněž chování jedné částice ovlivňuje chování jiných částic. 

Zpět na hlavní stranu blogu