Chromatická vada čoček

17. březen 2010 | 06.00 |
› 

chromaticČočky používané v optických přístrojích nejsou často ideální a vykazují při zobrazování předmětů různé vady a deformace. Podívejme se dnes na  chromatickou (barevnou) vadu, které se také říká chromatická aberace. Vzniká nestejným lomem světelných paprsků různé vlnové délky (barvy) na čočce objektivu. To se projeví jako barevné lemování ostrých přechodů mezi světlem a stínem. V důsledku této vady je obrazem bodu bod určité barvy, který je obklopen jinak barevnými mezikružími jiných barev.

Tato vada vzniká díky závislosti indexu lomu skla čočky na vlnové délce dopadajícího světla Bílé světlo je však složeno z různých vlnových délek a každá jeho složka (barva) se při průchodu čočkou láme jinak. Při průchodu čočkou s barevnou vadou tedy dochází k rozkladu světla. Index lomu skla totiž s rostoucí vlnovou délkou klesá, a proto se fialové paprsky lámou více než paprsky červené. Z toho potom vyplývá, že ohnisková délka pro fialové světlo je kratší než pro světlo červené, takže při zobrazování takovou čočkou dojde k tomu, že červený obraz vznikne dále od čočky než obraz fialový. No a protože zvětšení závisí na ohniskové délce, je červený obraz větší než fialový.

Chromatická vada se projevuje všech optických soustav, pracujících s lomem světla na optických plochách.  Korekce barevné vady se potom provádí pomocí kombinace dvou čoček(dvou ploskovypuklých nebo kombinace spojky a rozptylky), jejichž skla mají závislosti indexu lomu na vlnové délce voleny tak, že jsou kompenzovány rozdíly v chodu paprsků Zkorigováním barevné vady vznikne achromatizovaná optická soustava.

Různé objektivy obsahující čočky jsou k aberaci různě náchylné, prakticky žádný není proti aberaci stoprocentně odolný. Navíc s růstem rozsahu zoomu fotoaparátů či kamer aberace většinou roste. Vada se projevuje zejména v okrajových částech snímku. Pro její kompenzaci se v objektivech používají:
- čočky z materiálů s s nízkým rozptylem světla (fluorid vápenatého - minerál zvaný fluorit nebo kazivec)
- difrakční elementy, které obsahují difrakční mřížku s opačnou optickou vadou než běžné čočky, takže tím vadu vykompenzuje.

Vady zobrazení jsou často způsobeny vlastní výrobou čoček, takže se nedají odstranit jinak než výměnou vadné čočky o objektivu. Většina značkových objektivů má všechny vady odstraněny nebo alespoň výrazně korigovány. Výjimku tvoří "objektivy" levných, zpravidla neznačkových kompaktů, které mají čočky dokonce z plastu, což pochopitelně má vliv na kvalitu obrazu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.25 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře