Teflon

20. říjen 2009 | 06.00 |

teflonV kuchyních často používáme vychytané materiály, které mají výbornou tepelnou vodivost a navíc se k nim nepřipalují vařené suroviny. Jedním z nich je polymer známý pod názvem teflon (polytetrafluorethylen [CF2-CF2]n). Je mimořádně chemicky a tepelně odolný. Má však údajně i zdravotní rizika.

Teflon byl objeven v laboratořích firmy Du Pont výzkumníkem Roy Plunkettem, který  tehdy pracoval na vývoji netoxického a nehořlavého chladiva pro strojní chlazení. Když si 6. dubna 1936 prohlížel válec kompresoru, všiml si, že kolem sedla ventilu je usazen podivný bílý prášek. Byl to polymerovaný (spojení velkého množství molekul téhož druhu v makromolekulu) tetrafluoretylen, tj. polytetrafluoretylen. Nechal si jej patentovat a po 10 letech výzkumu si tento materiál zaregistrovala firma Du Pont pod obchodní značkou Teflon. 

Teflon je nenasákavý, odolný vůči světlu, stárnutí, křehnutí, jeho mechanické vlastnosti nejsou v širokém rozmezí (20 - 250 °C) téměř závislé na teplotě. Teplota, při které se rozkládá je 360 °C a hoří teprve při 500 – 560 °C (běžným plastickým hmotám dělá potíže vydržet "pouhých” 100 °C). Tato bílá látka voskovitého vzhledu  a vynikajících vlastností má velmi mnohostranné využití: od pokrývání povrchu kuchyňského nádobí po výrobu odolných chemických aparatur pro práci s agresivními médii, nádob pro uchovávání silných kyselin a reaktivních organických sloučenin. Z teflonu se vyrábějí velmi odolná těsnění pro průmyslové účely i využití v domácnostech.Vynikajících elektroizolačních vlastností a tepelné odolnosti teflonu využívá elektrotechnický průmysl, polovodičová technika,  používá se při výrobě kabelů, samomazných ložisek (teflon má extrémně nízký součinitel tření),  pump, při výrobě hadic a hadiček pro využití v průmyslu a lékařství a při výrobě stovek dalších výrobků pro každodenní použití.Teflon, se také používá i k ochraně textilií před ušpiněním. Podle některých studií se při výrobě teflonu se používají i chemikálie, které při testech na laboratorních zvířatech mohly způsobovat jejich zdravotní poškození a to včetně rakoviny. Podle testů provedených při vaření na nádobí potažené teflonem bylo zjištěno, že už po několika minutách dojde k ohřátí na teploty, kdy se teflonový povrch začne rozkládat a mohou se z něj uvolňovat jedovaté sloučeniny. Firma DuPont však prohlašuje, že teflonový povrch, který vyrábí neuvolňuje při běžném zahřívání žádné toxické látky. Pouze při překročení teplot 340°C může docházet k rozložení teflonového povrchu. Ovšem takových teplot není při běžném vaření dosahováno. Nejnovější testování však potvrzuje, že k uvolňování škodlivých chemikálií může docházet i při nižších teplotách, při kterých je teflonové nádobí používáno. Osobně si myslím, že při tak velkých teplotách nevadí ani tak chemikálie uvolňované z teflonu jako nejspíš uškvařená potravina vzniklá na jeho povrchu při vaření.

Pokud se tedy nebude teflonové nádobí při vaření používat s souladu s návodem (tak jako ostatně všechny umělé hmoty a plasty) může být jeho další používání problematické.

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: Teflon brumbrumbrum 10. 12. 2009 - 20:45
RE: Teflon bublinkacz* 11. 12. 2009 - 21:02
RE: Teflon hlander 14. 12. 2009 - 16:01