Princip fotografického blesku

1. březen 2010 | 06.00 |

flashVe fotografickém blesku během zlomku sekundy vzniká pronikavé světlo, které osvětluje fotografem snímanou scénu ke správné expozici. Odkud se ale bere nashromážděná energie ve fotoaparátu, která se uvolní v podobě blesku, když ve fotoaparátu je zdrojem energie malý akumulátor nebo několik monočlánků? Za vším stojí malá nenápadná  součástka - kondenzátor.

Kondenzátor je elektrotechnická součástka používaná k dočasnému uchování elektrického náboje, a tím i k uchování potenciální elektrické energie. Elektrický náboj dokáže ovšem uchovávat i baterie či akumulátor. Rozdíl mezi kondenzátorem a baterií je ten, že kondenzátor dokáže vybít svůj náboj ve zlomku sekundy. Ale baterie se dokáže vybíjet delší dobu.

Ve výbojce blesku  se nachází jeden ze vzácných a netečných plynů - xenon. K tomu, aby se z jeho atomů oddělily elektrony je potřeba dodat poměrně velkou energii, proto je xenon za obvyklých podmínek izolantem. Jeho elektrickou vodivost způsobí především velké napětí, které z baterií či akumulátoru fotoaparátu zvyšuje transformátor. Vzniká napětí kolem 300 V. Elektrická energie se přitom ukládá právě do kondenzátoru. Když je kondenzátor nabitý, tak nám to oznámí kontrolka, že blesk je připraven k použití.

Po zmáčknutí spouště projde část proudu cívkou spouště a transformátor zvýší na ní napětí až na 5 000 voltů. To je hodnota natolik velká a dostatečná, aby se ve výbojce blesku ionizoval xenon. Při vzniku iontů se z atomů xenonu uvolní elektrony a pak se ionizovaný xenon stává vodivým. Všechny elektrony z kondenzátoru pronikají do trubice blesku a srážejí se s ionty xenonu. Během tisícin sekundy probíhají miliardy těchto srážek, a tak vzniká světelný záblesk. Takže baterie nabijí kondenzátor během několika vteřin. A ten pak téměř okamžitě vyšle veškerý náboj do bleskové výbojky, která způsobí světelný efekt.

Podle Michaela Londesborougha a Vladimíra Kunze

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.2 (5x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře