Zpozorován pohyb elektronů v atomech

19. srpen 2010 | 06.01 |

kryptonElektron je elementární částicí a protože se nachází v obalu atomu, má velký vliv na chemické vlastnosti atomu. Představa elektronu jako kroužícího objektu kolem atomového jádra ve srovnání s planetami obíhajícími kolem Slunce vzala dávno zasvé. Elektron je vůbec podivuhodná částice mikrosvěta a své podivuhodné vlastnosti projeví zejména v experimentech s dvojštěrbinou. Podle kvantové teorie se elektrony vyskytují s největší pravděpodobností v oblastech nazývaných orbitaly, které jsou dány elektronovou konfigurací obalu atomu. Jednotlivé orbitaly neurčují přesně polohu elektronu, ale pouze největší pravděpodobnost jeho výskytu. Zachytit pohyb elektronů v atomech se nyní podařilo týmu amerických a německých vědců.

Poprvé se historicky podařilo vědcům v reálném čase zachytit změny stavů elektronů, které byly přítomny v ionizovaných  atomech kryptonu. Pomocí absorpce laserového záření pozorovali oscilace dalších elektronů, které se nacházely v poslední (valenční) slupce těchto atomů. Atomy ozařovali attosekundovými laserovými pulsy v ultrafialové části spektra záření a odhalili tak cyklické kvantové oscilace elektronů mezi dvěma jejich orbitaly, které odpovídají představě přelétávajícího elektronu. Změny těchto stavů měly periodu asi 6 femtosekund.

Tyto dynamické změny ve vnější oblasti elektronové obálky atomu objasňují, jak se může atom kryptonu prostřednictvím svých valenčních elektronů chemicky vázat s atomy jiných prvků. Využití tohoto pozorování vědci spatřují nejenom ve fyzice a chemii, kde schopnosti daného atomu souvisejí při vstupování do různých chemických reakcí, ale také v oblasti biologických systémů.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře