Letištní svlékací skenery

22. leden 2010 | 06.00 |

skenerV celosvětovém boji proti terorismu začínají být nasazovány na letištích celotělové rentgenové skenery. Skener jedním snímkem svlékne pasažéra téměř dohana. Otazníky však zůstávají nad možnými zdravotními riziky. Skenery totiž využívají ionizující záření, které může měnit genetickou informaci v buňce a tak zvyšovat pravděpodobnost vzniku rakoviny. A to je natolik vážný důvod, proč jsou v současné době u nás zkoumány Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB). O jejich používání na našich letištích bude dokonce rozhodovat vláda.

Na otázku zda skutečně jsou všechny takové skenery nebezpečné neexistuje naprosto jednoznačná odpověď. Záleží na typu přístroje a záření Některé přístroje mohou zobrazit předměty ukryté pod oblečením, ale nezobrazí vnitřek tělních dutin. Vysílají rentgenové paprsky, které se odrazí od procházejícího cestujícího. Pracují s naprosto zanedbatelným množstvím rentgenového záření. Skenery využívají zejména  tzv. rozptýlené záření, kdy paprsky neprocházejí lidským tělem. To odpovídá například dávce, kterou cestující v letadle obdrží z kosmického záření za půl minuty letu. Cestující v letadle je přitom chráněn tloušťkou stěny letadla a jen asi 10-15 km vzduchu. Citlivost skenerů je upravena tak, aby nezobrazovaly intimní detaily těl. Právě to bylo hlavním protiargumentem odpůrců těchto zařízení. Zařízení  zobrazuje jen počítačový portrét stejný pro muže i ženu.  Pouze žlutá místa ukazují, kde se na těle skrývají cizí předměty. Skener rozezná i ty nekovové, včetně výbušnin. Celá sledovaní procedura trvá tři vteřiny

Další druh přístrojů nechává rentgenové záření procházet lidským tělem a tak může odhalit i předměty ukryté uvnitř těla. Typická radiační zátěž je zde v řádu jednotek mikroSievertu. Dávka z tohoto skeneru přibližně odpovídá dávce z kosmického záření za hodinu letu. V případě letištního skeneru  však obdrží cestující dávku mnohem nižší než rentgenu plic (screening) nebo u screeningu rakoviny prsu u žen. Lékaři totiž potřebují získat mnohem podbrobný obraz s vysokým rozlišením detailů.

Pro dosažení ročního limitu dávek ionizujícího záření by člověk musel rentgenovým skenerem projít asi tisíckrát. Dávka, kterou cestující po projití rámu dostane, je minimální a je 100-1000x menší než dávka, kterou dostane pacient, kterému se pořizuje běžný rentgenový snímek.

Obsluha přístroje je vystavena zhruba dávce srovnatelné s mezikontinentálním letem hodinové délky.

Skenování by se podle SÚJB měly vyhnout těhotné ženy a děti do patnácti let. Letiště by současně měla vést statistiky, kolikrát kdo skenerem prošel. Existují však i jiné způsoby, jak získat při kontrole cestujících srovnatelné informace o povrchu těla. Alternativou jsou například termokamery, které nemají podobné riziko.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Letištní svlékací skenery richard 23. 01. 2010 - 16:52