Elektromagnetický puls

26. březen 2010 | 06.00 |

V šedesátých letech 20. století zkoušely USA atomové zbraně v oblasti Tichého oceánu (asi 1200 km) od Havaje. Všechny výbuchy zbraní probíhaly vysoko v atmosféře, což bylo příčinou vyřazení z činnosti elektrotechnických zařízení na Havaji. Postaral se o to elektromagnetický puls (EMP) jako jeden z dalších účinků výbuchu atomové bomby.

Když exploduje atomová bomba, způsobí to mimo jiné uvolnění silného gama záření, které rychlostí světla prochází okolním prostředím. Během svého průchodu prostředím v něm interaguje s molekulami vzduchu a vyráží z nich elektrony. Elektrony jsou částice se záporným elektrickým nábojem, proto jsou nuceny se pohybovat podél magnetických indukčních čar magnetického pole Země. Tak vznikne proměnlivé elektromagnetické pole nazývané elektromagnetický puls (EMP), které způsobí naindukování velkých proudů ve vodičích. Citlivá elektronika však velké proudy nesnáší a tak jsou postupně zničeny počítačové systémy, radiotechnika, rozhlasové a televizní vysílače a další elektronické systémy. Zavládne informační chaos, přestávají fungovat pro společnost životně důležité systémy. Zhroutí se zásobování elektřinou, dalšími energiemi a vodou.  

Navíc při výbuchu atomové bomby ve velké výšce nad zemí dojde k vyřazení elektroniky nejenom na zemi, ale rovněž ke zničení umělých družic v nejbližším okolí a tím zejména k problémům v komunikaci a navigaci. Dokonce může být narušena i okolní vrstva atmosféry – ionosféra, která na nějaký čas přestane odrážet radiové vlny na dlouhých vlnách.

Vojáci ovšem s takovým účinkem výbuchu atomové bomby počítají a proto svoji techniku vybavují speciálním stíněním a záložními systémy.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.67 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře