LHC se probouzí ze spánku

11. březen 2010 | 06.00 |

HiggsPodle současných teorií tvoří klasická hmota složená z atomů asi 5% vesmíru. A z těchto pěti procent údajně jen 1 % klasické hmoty vesmíru je vidět v podobě světla hvězd, celých galaxií...
Zbývajících 95% vesmíru stále přesně neznáme. Vůbec netušíme, jaká je podstata takzvané temné energie, která tvoří asi 72% vesmíru. A o 23% procentech vesmíru tvořených temnou hmotou se možná již letos dozvíme více. Koncem měsíce března znovu začnou pokusy na urychlovači LHC, jejichž cílem je objevit částice temné hmoty.

Největší urychlovač částic na světě LHC o obvodu 27 kilometrů způsobí urychlení částic na rychlosti blížící se rychlosti světla. Při jejich srážkách se tudíž mohou vytvořit podmínky, které existovaly těsně po předpokládaném vzniku vesmíru.

Urychlovač byl na počátku prosince po znovuuvedení do zkušebního provozu na krátkou dobu odstaven. Během technické přestávky jej týmy vědců připravují na druhou fázi výzkumu, při které by mělo docházet ke srážkám částic s energiemi až 7 teraelektronvoltů (TeV). To by mohlo stačit k objevení elementární částice známé pod jménem Higgsův boson,  která mohla být příčinou toho, že vesmírná hmota začala po velkém třesku nabývat skupenství a vytvořily se tak první hvězdy a následně i planety a další známé objekty.

O Higgsovu bosonu toho vědci teoreticky ví hodně, zbývá jej "pouze" objevit a prokázat jeho skutečnou existenci, případně najít částici vhodnou do vytvořeného modelu.

Do konce roku 2011 by na LHC probíhaly srážky částic s uvolněnými energiemi až 7 TeV Pak by měl být urychlovač opět na rok odstaven a připraven na konečnou fázi výzkumu se srážkami o velikosti až 14 TeV. Po nezbytných konstrukčních úpravách závad - hovoří se o měděných obalech kolem supravodivých magnetů v tunelu, bude provoz LHC spolehlivější pro srážky částic s energiemi v desítkách TeV.

Snad mezi tím skončí hysterie se stížnostmi se kterými se lidé obracejí na soudy, že by činnost LHC mohla způsobit konec světa. Jednu stížnost zamítl v těchto dnech německý ústavní soud, pro nedostatek důkazů. Podle něj nestačí žalobu opírat o všeobecnou nedůvěru vůči fyzikálním zákonům.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře