Experiment: Archimédés údajně zapálil zrcadly lodě

25. duben 2010 | 06.00 |
› 

Archimedes loděNěkdy z 2. století pochází příběh od syrského spisovatele Lúkiana, podle kterého Archimedes při obléhání Syrakus (asi 214–212 př. n. l.) nechal zapálit nepřátelské římské loďstvo pomocí slunečního světla odraženého bronzovými štíty svých spolubojovníků. Z pozdější doby se dochovalo Anthémiovo tvrzení, že k tomu použil zrcadel. O tom, zda je to reálné se debatovalo dlouhou dobu až teprve ve 20. století se odhodlali vědci zrekonstruovat pokus s možnostmi, které Archimédés mohl mít k dispozici. Vyrobili maketu římské lodi a zaměřením odražených slunečních paprsků zrcadly do jednoho místa lodi, se jim podařilo způsobit její vznícení.

Už v roce 1973  udělal první ověření pokusem řecký vědec Ioannis Sakkas. U námořní základy Skaramagas u Athén použil 70 měděných zrcadel o rozměrech 1,5 × 1 metru. Zaměřil je na model římské válečné lodi z překližky ve vzdálenosti 50 metrů. Po přesném zaměření všech zrcadel došlo během krátkého okamžiku ke vznícení lodě.

V roce 2005 provedli studenti z MIT další praktické ověření, když použili 39 čtverečních metrů sestavených ze 127 zrcadel, která namířili na dřevěný model lodi. Podařilo se jim zapálit oheň na lodi pouze tehdy, když nebyla na obloze žádná oblačnost a navíc by loď musela být alespoň 10 minut v klidu. K zapálení dřeva je zapotřebí příkon aspoň 15 kW/m2, slunce poskytuje výkon asi 1,5 kW/m2, je tedy nutné soustředit jeho výkon aspoň 10x.V podmínkách Syrakus by však moře s loďmi bylo směrem na východ a proto by tímto způsobem nebylo možné dosáhnout energie potřebné ke vzplanutí lodi.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší