Jak detekovat zkoušku jaderné zbraně?

25. březen 2010 | 06.00 |

severní koreaOd roku 1945 bylo provedeno více než 2000 zkoušek atomových zbraní - pod zemí, pod vodou i v atmosféře. Dnešní metody detekce jaderných výbuchů jsou velmi spolehlivé, takže se takřka se 100% přesností dá rozpoznat, zda šlo o jaderný výbuch nebo zemětřesení... Jakými signály se prozradí zkouška jaderné zbraně?

Při výbuchu jaderné nálože v atmosféře vznikne intenzivní záblesk světla, který spolehlivě detekuje špionážní družice. Ta ostatně zachytí i případné rentgenové záření. Hluk, který vznikne výbuchem se v oblasti slyšitelnosti lidského ucha s narůstající vzdáleností rychle rozptýlí, ale na infrazvukových frekvencích urazí vzdálenosti tisíců kilometrů a mohou jej detekovat čidla mikrobarometrů  v podobě typických změn atmosférického tlaku tvořeného infrazvukovým signálem.

Do atmosféry se dostanou radioaktivní izotopy v plynné formě. Jsou vymrštěny do obrovské výšky, kde chladnou a zůstávají jako například radioaktivní izotop xenonu v plynném skupenství. Další izotopy mohou zkondenzovat a  být postupně zachyceny v atmosféře kdekoliv na světě. Například už několik dní po první  zkoušce sovětské atomové bomby v roce 1949 zachytil v atmosféře u Kamčatky americký bombardér, který dosvědčil, že šlo o zkoušku kopie 21-kilotunové nálože plutoniové bomby podobné té, co USA svrhly na Nagasaki.

Podmořské zkoušky jaderných náloží se detekují pomocí hydroakustických vln, které putují oceánem na velké vzdálenosti. I velmi slabé nálože (milióntiny kolotány TNT) se monitorují podvodními hydrofony - mikrofony.umístěným v hloubkách od 660 m do 1330 m.

Po roce 1963, kdy byla podepsána smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek ve vesmíru, v atmosféře a pod vodou mohly být konány zkoušky pod zemí. Výbuch způsobený pod zemí se však šíří jako seizmická vlna, kterou zachytí celosvětová monitorovací síť.

Zde už existují metody jak odlišit "běžné"zemětřesení, zhroucení podpovrchového dolu od podzemní zkoušky jaderné zbraně.

Seizmogramy ze zhroucení podpovrchových těžebních dolů začínají hlubokým propadem, zatímco na seizmogramu jaderné zkoušky je zaznamenán ostrý vzestup výchylky seismografu.

Existují i obavy, že by některé státy dokázaly obelstít tuto detekční metodu, že by při podzemních zkouškách pozměnily nejbližší okolí místa výbuchu - například velká dutina vyhloubená ve skále kolem nálože by seizmické vlny částečně utlumila. Pro vojensky využitelnou zkoušku by však jeskyně ve skále musela být obrovská - pak by se výbuch zhroutila nebo vyhloubený materiál by neunikl pozornosti špionážních družic.

Při výbuchu jaderné nálože může rovněž docházet k posunům úrovně zemského povrchu, které jsou pozorovatelné z vesmíru.

Zdroje:

Scientific American

http://seismo.berkeley.edu/blogs/seismoblog.php/2009/05/25/of-nuclear-bombs-and-earthquakes

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře