Prvek se 117 protony v jádře připraven

14. duben 2010 | 06.00 |

117Ještě před 60 lety nebyly v periodické soustavě prvků prvky s protonovým číslem větším než 100. Nikdo nevěřil, že by mohly být připraveny, když jejich poločasy přeměny by měly být ve zlomcích sekundy. Mezitím se rodina supertěžkých prvků s jepičí dobou života postupně rozrůstá. Jako poslední prvek se zatím podařilo připravit několik jader prvku s protonovým číslem 117.

Úspěch zaznamenali ruští a američtí fyzikové pod vedením akademika Oganesiana v ruském Dubně. Zde ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů po více než půlročním experimentování ostřelovali urychlenými jádry izotopu vápníku 48Ca malý terčík z izotopu  berkelia 249Bk. Na zlomek sekundy se jim zdařila syntéza 6 jader, dokonce dvou izotopů nového prvku se 117 protony. Přitom se uvolnily 3 až 4 neutrony. Vznikl tak supertěžký prvek, který scházel na doplnění do mezery v periodické tabulce prvků. Zatím nese prozatímní název ununseptium a má značku Uus.

Na experimenty použili vědci 22 mg uměle připraveného izotopu berkelia 249Bk, které jim stačilo na několik úspěšných pokusů. Experimentálně získané poločasy rozpadu nových jader izotopů jsou zatím čistě orientační. U izotopu 293Uus činí poločas rozpadu asi 14,2 milisekund a u druhého izotopu 294Uus je to dokonce 77,9 milisekund.

117 aI když jsou poločasy rozpadu těchto jader velmi malé, přesto mezi supertěžkými jádry patří do tzv. ostrůvku stability tvořeného prvky obklopující prvek se 114 protony. Tato jádra mají kvůli "výhodnější" konfiguraci nukleonů v slupkové struktuře jádra delší poločasy přeměny, než by jim podle zjednodušeného pravidla "čím těžší jádro tím kratší život" náleželo.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře