LISA - Potvrdí družicový experiment OTR?

17. květen 2010 | 06.00 |

LISAPřipravuje se další z experimentů na potvrzení Einsteinovy obecné teorie relativity (OTR). Půjde o zachycení dlouho hledaných gravitačních vln. Detektory, které se je snaží zachytit na Zemi, mají malé rozměry, proto se fyzikové rozhodli učinit experiment v měřítku zcela extrémním. Pomocí tří družic oddělených od sebe 5 miliónů kilometrů bude sestavený obří interferometr s dostatečnou citlivostí k detekci gravitačních vln. Experiment  má  název LISA (Laser Interferometer Space Antenna) a kromě americké kosmické agentury NASA  se na něm podílí i její evropský protějšek ESA. Experiment by měl proběhnout podle listu Telegraph v roce 2020.

Gravitační vlny byly předpovězeny jako důsledek Einsteinovy obecné teorie relativity.  Mají vznikat při vzájemném pohybu těles v gravitačním poli. Mezi jejich zdroje mohou patřit srážky velkých hmotných objektů jako jsou černé díry,  neutronové hvězdy v konečném stádiu jejich vývoje nebo výbuchy supernov. Zdrojem gravitačních vln může být jistý nerovnoměrný pohyb hmoty, ke kterému dochází v  malé oblasti prostoru. Gravitační vlna je chápána jako fluktuace zakřivení časoprostoru, které se šíří jako vlna rychlostí světla. Jedná se zřejmě o vlny křivosti prostoročasu. Jsou však natolik slabé, že se velmi špatně detekují, proto je nutné pokus uskutečnit ve vesmíru, protože na Zemi lze detekovat pouze gravitační vlny s vyšší frekvencí vlnění

lisa2

V experimentu LISA budou použity tři sondy obíhající společně kolem Slunce. Z každé sondy budou mířit dva laserové paprsky k ostatním dvěma sondám. Vzdálenost sond by měla být 5 milionů kilometrů. Jejich vzdálenost bude měřit laser s přesností milióntiny metru. Měřit budou minutové změny ve vzdálenosti krychlí ze slitiny zlata a platiny na palubě každé družice.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře