Setrvačnost lidského zraku

13. květen 2010 | 06.00 |
› 

optický trikNejspíše tušíte, že film v kině či v televizi je tvořen posloupností nehybných obrázků. Ve filmu se využívá  24 obrázků za sekundu, v televizním vysílání podle evropské normy (CCIR) je to 25 obrázků za sekundu. Iluze pohybu vzniká až v mozku diváka. Je to tím, že naše smysly a centrální nervová soustava mají určitou setrvačnost. Můžete si to vyzkoušet na přiložené fotografii. Po dobu asi 15 sekund sledujte upřeně černý bod na fotografii. Poté se fotografie přepne na černobílou, ale z důvodu "setrvačnosti zraku" budete chvíli vnímat fotografii ve správných barvách.

Pokud by měl lidský zrak takovou schopnost vnímání změn jako například včela, pozoroval by v kině  – promítání nepohyblivých, téměř stejných ozvučených obrázků. V televizi  by pak pozoroval jen světlý pruh zobrazujících části nehybných obrazů, který by se pravidelně pohyboval po obrazovce shora dolů. Setrvačností lidského oka rozumíme schopnost rozeznat dva následující světelné vjemy jako oddělené. Obvykle se udává setrvačnost zraku 0,1 s a proto je frekvence 24 (resp. 25) obrázků za sekundu nedostatečná. Obraz bychom vnímali jako blikající. Blikání by bylo velmi nepříjemné pro pozorování obrazu, projevovalo by se při pohybech oka nebo hlavy a při delším sledování by vyvolalo únavu zraku. Proto se dnes v kině každý obrázek filmu promítá dvakrát (pozorujeme tedy 48 obrázků za sekundu), v televizi se pak místo 25 snímků vysílá i reprodukuje 50 tzv. půlsnímků za sekundu. Frekvence 50 Hz byla v evropské normě původně zvolena pro možnost řízení síťovou frekvencí. V USA byla ze stejných důvodů zvolena frekvence 60 Hz. Protože však televizní kamera může být napojena na jinou elektrorozvodnou síť než televizor, používá se dnes přesná frekvence 50 Hz, která je nezávislá na okamžité hodnotě frekvence elektrorozvodné sítě.

Podle Karla Raunera

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.44 (9x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Setrvačnost lidského zraku zdenda* 15. 05. 2010 - 20:53
RE: Setrvačnost lidského zraku matfyzfan 18. 05. 2010 - 16:11