Požadavky ke klasifikaci v I. pololetí 2013/2014

1. květen 2008 | 00.01 |
› 

3. A/8 - FYZIKA - Požadavky ke klasifikaci v I. pololetí školního roku 2013/2014:

– předložit úplné, vlastnoručně psané zápisy z vyučovacích hodin v sešitu. Pokud žák své zápisy nepředloží, bude mu  
   v závěrečné celkové klasifikaci odečteno 10 % získaných bodů za celé pololetí.

– za vzorově vedený sešit s úplnými zápisky obdrží žák na konci pololetí 1% získaných bodů za celé pololetí

– napsat následující písemné práce:
1.) Opakování ze sekundy
2.) 
3.) 
4.) 
5.) 
6.) 
7.) 
8.) 

– pokud student během pololetí  z důvodu nepřítomnosti nenapíše některou z uvedených písemných prací, může ji
   nahrazovat známka z ústního zkoušení.

– aktivita ve fyzikálních soutěžích - vyřešení příkladů domácího kola Fyzikální olympiády nebo Astronomické olympiády .

Známka z písemné práce, ústního zkoušení, referátů, seminárních a laboratorních prací  i výsledná známka na vysvědčení je stanovena  na základě poměru počtu získaných  bodů  k celkovému počtu možných bodů na základě této stupnice hodnocení:
1 – 85% – 100%
2 – 70% – 84%
3 – 50% – 69%
4 – 40% – 49%

Zpět na hlavní stranu blogu