Čím se zabývá ekonofyzika?

10. červen 2010 | 06.00 |

ekonofyzikaVztah mezi ekonomií a fyzikou má dlouhou a zajímavou historii. V minulosti byli výjimeční ekonomové inspirovaní principy Newtonovské fyziky a statistické mechaniky, přitahováni úspěchy těchto teorií. Aplikací užitečných metod statistické fyziky a nelineárních dynamik na makroekonomické modelování a analýzy finančních trhů vzniká nový odbor – ekonofyzika. V posledních letech se mnozí fyzikové začali věnovat oblastem financí a ekonomie. Zejména po skončení období studené války, když polevil masivní výzkum ve fyzice, našli vědci prostor a uplatnění i v jiných oblastech. Mnozí se obrátili ke studiu zákonitostí trhu a stali se překvapivě úspěšnými na finančních burzách. Mnoho společností si do svých analytických týmů začalo zvát fyziky.

Ekonofyzika zřejmě nabízí přesnější předpovídání hospodářských krizí, kde v uplynulých letech totálně selhávají ekonomové. Ekonofyzika má na svém kontě již první úspěchy v předpovídání hypoteční krize v USA i bublin v obchodování s ropou i varování před kolapsem Řecka. Jenže jim nikdo nevěnoval pozornost. Například Didier Sornette, fyzik a odborník na zemětřesení předpovídal propuknutí problémů na americkém hypotečním trhu již v roce 2005.

Na jaře 2008, ještě dlouho před tím než se položila banka Lehmann Brothers, socio-fyzik Dirk Helbing s kolegy Jamesem Breidingem a Markusem Christenem varovali, že ve finančním systému proběhly změny, které narušily zásadně jeho vnitřní stabilitu. S využitím teorie komplexních systémů ukázali, že většina používaných finančních a ekonomických modelů je příliš jednoduchá na to, aby postihla probíhající procesy a vedly k podcenění zpětných vazeb a kaskádových krizových efektů, které později skutečně nastaly - povětšinou v souladu s jejich předpovědí. O několik měsíců později by se celosvětový finanční systém zhroutil, kdyby mocnosti nenapumpovaly do bankovního systému dosud nevídané množství finančních prostředků.

ekonofyzika 2

Ekonofyzici zdůrazňují, že pilíře, na nichž staví hospodářské vědy, jsou od základu chybné. Napadají teze, že trhy jsou přirozeně stabilní a samoregulovatelné. Bubliny a kolapsy trhů naopak svědčí o jejich značné dynamice a nestabilitě. Pokud se nezmění struktura a vazby na finančních trzích, budou pro ně různé bubliny a nerovnováhy stejné jako zemětřesení, na které se nedá odpovídajícím způsobem reagovat.

Ekonomové podle fyziků a socio-ekonomů ztratili kontakt s empirickými daty a fakty v širokém měřítku. Ekonomové často pracují s reprezentativními agenty, což znamená, že například produkují modely na základě chování průměrné firmy a pomíjejí pestrost v rámci celého sektoru. Podle kritiků také zcela pomíjejí vazby mezi makro- a mikro- ekonomikou. Přesto z těchto modelů vychází rozhodování centrálních bank a vlád.

Ekonofyzici se obrátili již v polovině března dopisem na známého finančníka George Sorose otevřeným dopisem ve kterém se, mimo jiné, uvádí: "Finanční krize vedla nejen k značným finančním ztrátám. Poškodila ekonomický systém jako celek natolik, že několik zemí čelí hrozbě bankrotu a ohrožen je vážně i celý společenský systém. Problémy, které pozorujeme, mohou být jen počátkem mnohem rozsáhlejší krize. Situace se může zcela vymknout kontrole a ohrozit sociální smír a kulturní výdobytky."

Vývoj kolem zhroucení Řecka jejich slova naplňuje. Krize ohrožuje stabilitu celé eurozóny, eura jako měny i stabilitu Evropské unie. Protikrizová opatření v Řecku vedla k rozsáhlým nepokojům.

Ekonofyzikům se nyní popřává více sluchu a také peněz na vypracování víceoborového přístupu k analýze ekonomických krizí. Je ovšem otázkou nakolik se podaří budoucí krize nejen předpovídat, ale také jim předcházet tak, aby jejich dopad byl co nejmenší.

Převzato z novinky.cz

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře