Jak pracuje elektrický ohradník?

10. listopad 2009 | 06.00 |

Na pastvinách a ve výbězích zvířat se setkáme s elektrickým ohradníkem. Toto zabezpečovací zařízení se používá k tomu, aby udrželo domácí zvířata v určeném prostoru či k tomu, aby udržela volně žijící zvířata v dostatečné vzdálenosti od obdělávaných polí a například k ochraně dobytka před predátory. Je to zařízení poměrně efektivní, úsporné a relativně bezpečné jak pro zvířata, tak pro neopatrné lidi. V současné době se nejčastěji používá plastový provázek s kovovými vlákny na laminátových nebo dřevěných tyčkách. Výška ohradníku je pak dána velikostí zvířat. Ohradník je nejčastěji napájen z baterie o napětí 12 voltů.

Fungování elektrického ohradníku využívá respektu zvířat. Šok není nebezpečný, je nicméně tak nepříjemný, že po několika pokusech o dotek, se mu začnou zvířata vyhýbat. Zvíře musí pochopit, že šok pochází z oplocení, v opačném případě oplocení nefunguje zamýšleným způsobem. Pro dohled nad zvířaty tak nejsou nutné žádné složité ani nákladné konstrukce a dokonce i volně žijící zvířata se naučí elektrické ohradníky respektovat. Zdroj napětí elektrického oplocení vysílá jednou za vteřinu do oplocení pulz elektrické energie. Tento pulz má vysoké napětí, je však příliš krátký, takže pro lidi nebo zvířata není nebezpečný.

Jak elektrický ohradník funguje?
Elektrický proud teče ze zdroje napětí do ohradníku. Když se zvíře dotkne oplocení, elektrický proud projde tělem zvířete do půdy a dále prostřednictvím zemnících tyčí zpět do oplocení. Impuls pracuje ve dvou fázích. První velmi silný impuls, jako žihadlo projede hluboko srstí zvířete a uštědří mu šok, poté následuje několik po sobě jdoucích vln, které zvíře zastaví a naučí ho respektovat hranice ohrady. V normálních podmínkách takto silná energie prochází celým ohradníkem. Impuls trvá maximálně 100ms Interval mezi impulsy je nastaven tak na 1 - 1,5 sekundy, takže se zvíře může hned odtrhnout.  Obvykle je napětí dobře fungujícího oplocení mezi 1000 až 10 000V v závislosti na zdroji napětí a délce ohradníku. Hovězí dobytek a koně vyžadují napětí elektrického ohradníku 2 kV nebo více, zatímco elektrické oplocení pro ovce či volně žijící zvířata vyžaduje napětí 3 kV a více.

Pro správný výběr a sestavení ohradníků je potřeba mít na zřeteli několik hlavních hledisek: pro jaký druh je ohrada určena, jak je velká, je li v blízkosti zdroj elektrické energie a doba jak dlouho setrvá ohradník na stanovišti. Tomu by měl odpovídat nejen výběr zdroje impulzů, ale i vodičů, izolátorů a kolíků. Zdroje impulzů jsou napájeny buď ze sítě nebo z akumulátoru, popřípadě suchou baterií. U síťových zdrojů téměř odpadá starost o údržbu. Akumulátorové a bateriové zdroje lze zase nasadit téměř kdekoliv. Akumulátorové zdroje jsou napojeny na 12 V akumulátor o různé kapacitě. Je možno je doplnit solárním zdrojem a tím minimalizovat potřebu nabíjení akumulátoru. Zdroje jsou vybaveny bleskojistkou, je možno však instalovat přímo na vodič bleskojistku externí, kvůli snadnějšímuznovuuvedení do provozu.

Vodiče vybíráme podle jejich vodivosti, viditelnosti a místa určení. Na obvodu se zpravidla používají především dráty a ocelová lanka, které jsou pevné a dobře vedou el. proud. Další možností jsou vodivé provazy a pásky, které jsou dobře vidět a snadno se přesouvají. Vodivá lanka a pásky se liší podle počtu a typu použitých vodících drátků. Podle typu vodiče a kolíků musíme též vybírat příslušné izolátory. Na lanka a pásky jsou vhodnější pevné izolátory, které minimalizují otěr. Na dráty a ocelová lanka se používají volné a vypínací izolátory typu vajíčko. Volné izolátory mají buď vlastní vrut na připevnění nebo se přitloukají hřebíkem. Kolíky vybíráme podle terénu, ceny a doby setrvání ohradníku. Plastové a sklolaminátové kolíky mají obvykle izolátory na sobě, na dřevěné se musí izolátory přišroubovat nebo přitlouct.

Pro správnou funkci ohradníku je potřeba řádně uzemnit zdroj. To se děje pomocí 1m dlouhých kovových zemnících kolíků, používají se 2-3 podle síly zdroje. Zatlučou se přibližně 2m od sebe a propojí se neizolovaným lankem případně páskou. K prostřednímu kolíku se připojí izolovaný vodič od zdroje. V případě sucha je dobré zalít půdu v okolí zemnících kolíků.

Výška ohradníků, počet a vzdálenosti od země se liší podle druhů a kategorie zvířat. Na každém zdroji je schematicky uveden doporučený počet a výška jednotlivých vodičů. Toto doporučení je třeba chápat spíše jako minimální požadavek. Rozestoupení sloupků se různí podle typů sloupků, terénu a druhu zvířete, zpravidla v rozestupu 5-10 metrů.

druh zvířete – výška ohradníku – počet vodičů – výška vodičů v ohradníku  v cm

kráva 85-105 cm 1- 2 60, 90

malí koně 105-130 cm 2-3 45, 75, 120

velcí koně 130-160 cm 2-3 50, 95, 140

ovce 90-105 cm 3-5 30, 45,66, 90

kozy 105-120 cm 4-6 30, 45, 60,80, 105

prasata domácí 55-75 cm 2-3 20, 45, 75

vysoká zvěř 140-150 cm 5-6 30, 60, 90, 120, 150

psi malí 55-75 cm 3-4 12, 27, 55

psi velcí 85-110 cm 2-4 25, 50, 90,

králíci a zajíci 50-60 cm 3 13, 30, 55

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.78 (9x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jak pracuje elektrický ohradník? james003 10. 11. 2009 - 21:57
RE: Jak pracuje elektrický ohradník? mstarman 11. 11. 2009 - 18:40
RE(2x): Jak pracuje elektrický ohradník? kamír 13. 01. 2017 - 11:04
RE: Jak pracuje elektrický ohradník? tom* 25. 11. 2009 - 19:24
RE: Jak pracuje elektrický ohradník? katarína 27. 09. 2017 - 23:28