Princip spreje

2. září 2010 | 06.00 |

sprejBěžně používaným předmětem je aerosolový rozprašovač, který označujeme jako sprej (spray). Slouží k dávkování kapaliny, která je obsažena v nádobce, v podobě aerosolu - od voňavky počínaje, přes různé repelenty, barvy až po inhalátory. Na obalu nádobky je poznamenáno, že je pod tlakem, nemá být násilně otevírána či vhazována do ohně. Jak pracuje sprej?

V továrně se nádobka spreje naplní obsahem a natlakuje se hnacím plynem. Už dávno se nesmí používat freony (CFC) ze známého důvodu ničení ozonové vrstvy kolem Země.  Jako hnací plyny se nyní používají kapaliny s bodem varu kolem pokojové teploty. V tlakové nádobce jsou páry hnacího plynu v termodynamické rovnováze s příslušnou kapalinou. V nádobce spreje je přetlak -  je zde vyšší tlak  než atmosférický. Přetlak způsobuje vytlačování obsahu nádobky. U mechanických rozprašovačů vzniká přetlak mechanickým způsobem při opětovném mačkání tlačítka spreje.

Některé spreje jsou plněny hořlavými směsmi těkavých uhlovodíků (propan, n-butan, isobutan, dimethylether). V potravinářském průmyslu se používá inertní dusík, pro šlehačku ve spreji oxid dusný a pro oleje ve spreji CO2. V lékařství se v aerosolových inhalátorech pro alergiky používají zejména hydrofluoralkany .

Při zmáčknutí tlačítka spreje se otevře ventil na horním konci sprejové trubičky a z něj pak pod tlakem stříká aerosol kapalných částic. Při vystříknutí obsahu nádobky do okolního prostředí se malé množství kapalného hnacího plynu změní v páru, protože okolní atmosférický tlak je nižší než tlak uvnitř spreje. Proto obsah vystříkne jako směs malých kapiček - aerosolu. Protože je hnací plyn v nádobce zkapalněný, je s obsaženou látkou mísitelný nebo je v ní dokonce rozpuštěný. Trubička sahá v nádobce až téměř ke dnu,  u některých sprejů trubička není, protože se používají obrácené dnem vzhůru (např. ve šlehačce ve spreji).

Po každém použití se tlak uvnitř nádobky spreje sníží, takže ze zbylého kapalného hnacího plynu se začne znovu tvořit plyn a tlak se obnovuje.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.44 (9x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře