Kelvinova bouřka - elektrostatický generátor

5. říjen 2010 | 06.00 |


V roce 1867 Lord Kelvin - William Thomson (1824 - 1907) demonstroval, že statická elektřina může vznikat z kapající vody. Sestrojil zajímavý elektrostatický generátor, který nazval "kondenzátor na vodní kapky". Bývá také označován "Kelvinova bouřka" či "Kelvinovo kapátko". Toto zařízení pro výrobu statické elektřiny pomocí kapající vody pracuje podobně jako indukční elektrika. To vše bez jakéhokoliv vnějšího zdroje energie – jednoduše jen využitím energie padajících vodních kapek.  

kelvin thunderstormJeho experimentální zařízení sestávalo z kovové nádržky naplněné destilovanou vodou visící nad stolem. Na spodní části nádržky jsou dva odtokové otvory s kohoutky na regulování odkapávající vody. Pod každým kohoutkem se nacházel měděný prstenec tak, aby voda kapala z kohoutku prstencem do plechovky pod ní. Prstence a plechovky byly do kříže spojené  drátem (tj. prstenec pod kapající vodou na pravé straně byl připojen k plechovce pod kapající vodou na levé straně a opačně). Po krátkém odkapávání vody je možné pozorovat u překřížení obou drátů přeskok jiskry mezi dráty.

Zařízení užívá padajících vodních kapek ke vzniku rozdílů napětí využitím elektrostatické indukce, k níž dochází mezi vzájemně spojenými opačně nabitými systémy.

Kladně nabitý prstenec přitahuje nadbytek záporných iontů na špičku odkapávače, které se pak odkápnutím oddělí. Na kapce zůstává záporný náboj (OH-). Prstenec se nabíjí kladně. Síla zemské přitažlivosti se využívá na oddělení záporně nabitých kapek od uzemněného odkapávače. Pokud je prstenec záporný, pak jsou kapky kladné (H3O+). Není nutné vždy použít odkapávače, může se použít  i rychlý proud vody, pokud je však rozprašována na kapky.

V prstencích křížem připojených k nádobám se vytvoří opačný náboj, přitahující ještě více náboje. Tak vznikne kladná zpětnovazební smyčka. Když pak náboj na zařízení přesáhne jistou hranici, proskočí jiskřištěm mezi prstenci výboj.

Další zdroj informací: http://www.linux-host.org/energy/akelv1.html
                                
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_water_dropper

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (7x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší