Jak pijí kočky?

15. listopad 2010 | 06.00 |


Zpomalené záznamy pití mléka kočkami z misky, dovedly vědce z amerických univerzit (Princetonu, Virginského polytechnického institutu a MIT) po tříletém zkoumání  k překvapivému zjištění, že kočky využívají při pití zajímavým způsobem fyzikální zákony. Dosud se vědci domnívali, že kočky pijí z misky tekutinu podobně jako psi. Psi totiž ze svého jazyka vytvoří něco jako lžíci, kterou chlemtají tekutinu do tlamy. Kočky ale nenabírají tekutinu jazykem, využívají setrvačnosti pohybu tekutiny, kteou svým jazykem vyvolají. Svůj jazýček do mléka ponoří často jen nepatrně a tak jejich způsob pití vyžaduje dokonalou synchronizaci působení gravitační a setrvačné síly. Přesto pijí naprosto elegantně, efektivně a rychle.

Ze zpomalených videozáznamů je patrné, že se kočka při pití rychle dotkne povrchu mléka svrchním povrchem jazýčku, který hned prudce stáhne zpět. Přitom se za pohybujícím se jazykem vytvoří vlivem smáčivosti mléka sloupec mléka z misky až k tlamě kočky. Tento sloupeček mléka letí vlivem setrvačnosti směrem k tlamě kočky a postupně sílí. Když kočka zavře svou tlamu, oddělí tím část mléka, které upije, a přitom zůstává její čumák suchý. Na oddělený sloupec mléka od povrchu mléka v misce však působí tíhová síla a mléko padá zpět do misky. Aby se kočka touto formou pití skutečně napila, musí stačit namočit jazyk do mléka asi čtyřikrát během sekundy. Kočka svůj jazýček ovládá takovou frekvencí, aby při tomto způsobu pití maximalizovala objem zachyceného mléka.

K lepšímu pochopení pití kočky vědci vyrobili skleněnou destičku, kterou zvedali z povrchu kapaliny. Na videozáznamu je patrný vznikající sloupec vody smáčející skleněnou destičku. Frekvencí destičky pak simulovali optimální rychlost pohybu kočičího jazýčku.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.17 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře