Světelné hodiny

18. listopad 2010 | 06.00 |

Pro vysvětlení některých důsledků Einsteinovy speciální teorie relativity (STR) slouží myšlenkový model hodin, který je označován jako světelné hodiny.  Nejedná se tedy o skutečné zařízení, ale o jednoduchou teoretickou pomůcku k objasnění například dilatace času. Toto zařízení slouží na měření času pomocí periodického děje odrazu světla.  

Pokud chceme zjistit, zda vztah mezi dobou trvání určitého děje v klidové inerciální vztažné soustavě S a pohybující se soustavě S ´ je stejný i při rychlostech blížících se rychlosti světla, potřebujeme vhodným způsobem měřit čas. Pro pochopení důsledků vyplývajících z Einsteinových postulátů  se ve školské fyzice k velmi jednoduchému popisu dilatace času nehodí používat jakékoliv hodiny. Běžně používané hodinky nevyhovují, protože mají složitou konstrukci a jejich chod by se komplikovaně popisoval pomocí základních postulátů STR. Proto Einstein představil jednoduchý model hodin, jejichž chod v klidu i za pohybu lze popsat jen užitím základních postulátů. Tyto "hodiny" se skládají ze dvou navzájem rovnoběžných zrcadel, od nichž se může periodicky odrážet světelný paprsek. Vzdálenost mezi zrcadly je možné měnit na různou vzdálenost a podle počtu periodických odrazů od zrcadel nebo podle "okamžité" polohy světelného paprsku usoudíme, jaký časový interval uplynul od začátku měření.

Princip světelných hodin si můžete vyzkoušet na http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/lightclock.swf

český překlad a návod na:

http://www.spszl.cz/ vascak/moje/flashlets/hodiny.php

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.83 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře