Požadavky ke klasifikaci

1. květen 2008 | 00.01 |

Požadavky ke klasifikaci fyziky v 1. C/4  v I. pololetí školního roku 2015/2016: 

– Předložit úplné, vlastnoručně psané zápisy z vyučovacích hodin v sešitu.
   Pokud student své zápisy do pololetního uzavření známek nepředloží, bude mu
   v závěrečné celkové klasifikaci odečteno 10% získaných bodů během pololetí.
– Odevzdat ve stanové době vypracované projekty, kterých se student účastnil.
– Napsat následující písemné práce:
1.) Úvod do učiva fyziky, fyzikální veličiny a jednotky

2.) Kinematika – rovnoměrný pohyb
3.) Kinematika – zrychlené pohyby

4.) Dynamika
5.) Mechanická práce a energie
– Pokud student během pololetí nestihne napsat některou z uvedených písemných
   prací, může ji nahrazovat známka ze zkoušení.
– V případě dlouhodobé absence či jiných vážných osobních důvodů má vyučující možnost řešit podmínky pro uzavření klasifikace
    individuálně.

Známka z písemné práce, ústního zkoušení, referátů, seminárních a laboratorních prací  i výsledná známka na vysvědčení, je stanovena  na základě poměru počtu získaných bodů  k celkovému počtu možných bodů na základě této stupnice hodnocení: 

Stupnice hodnocení:
1 – 85% – 100%
2 – 70% – 84%

3 – 50% – 69 %
4 – 40% – 49%

Do sešitu si stáhni a nalep na tvrdé desky tabulku hodnocení a bodování, kterou najdeš zde:

Známky jsou uloženy na webu školy v sekci  AGENDA ŠKOLY

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře