Jak se vypouští umyvadlo v Africe?

11. červen 2008 | 07.22 |


Pokud budete mít cestu do Ugandy a zastavíte se v blízkosti rovníku, budou tam na vás jako na turisty čekat místní "fyzikové". Mají tam nachystány nádoby podivných tvarů, stále do nich lijí drahocennou vodu a tu vypouštějí otvorem uvnitř nádoby. Občas do nádoby vhodí smítko a čekají až zmizí v spolu s vodou v otvoru. Pak si aparaturu sbalí a přesunou se o pár metrů dál a experimentují a experimentují. A turisté zírají, nevěří svým smyslům a platí a platí....
Předvádí tím, jakým směrem se točí voda při vytékání z nádoby, pokud se budete nacházet na zeměkouli těsně nad rovníkem na severní polokouli, jak se voda točí opačným směrem, pokud jsme na jižní polokouli a jak se netočí, pokud jsme přesně na rovníku.

Mezi skutečnými vědci byl tento jev donedávna prezentován jako efekt Coriolisovy síly. Vědci však provedli pokusy s obrovskou co nejpečlivěji zkonstruovanou nádobou bez vnějších otřesů, automatickým ovládáním teploty a s automatickým odtokem ve středu nádoby. Nedokázali však jednoznačně vysledovat, že by se voda roztáčela víc jedním nebo druhým směrem. O směru nerozhodovala tedy Coriolisova síla, jak bylo donedávna uvažováno, ale jiné mnohdy neovlivnitelné faktory. Účinek Coriolisovy síly je v běžné nádobě velmi malý. V nejlepším případě by dokázal za celý den otočit vodu tak jednou dokola. Coriolisův jev je tak slabý, že se projevuje jen u opravdu velkého množství plynů a kapalin, jako jsou oceány a atmosféra, kde ovlivňuje proudy a vítr velmi výrazně.

Coriolisova síla působí na tělesa, která se pohybují v otáčející soustavě (např. naše Země). Tělesa na zemském povrchu pohybující se v poledníkovém směru se na severní polokouli odchylují napravo a na jižní polokouli nalevo - Coriolisova síla působí jako uchylující síla zemské rotace. Na Zemi má Coriolisova síla značný význam, poněvadž mění původní směr vzdušných i vodních proudících mas (např. pasáty a mořské proudy). V důsledku této síly dochází ke vzniku nesouměrnosti říčních koryt a údolí (na řek tekoucích poledníkovým směrem). Také se tímto způsobem vysvětluje větší opotřebovanost jedné ze dvou kolejnic, pokud vedou právě směrem severojižním.

V současné odborné literatuře je na výsledek snažení afrických šamanů tento názor:
Není pravda, že se v důsledku Coriolisova efektu voda vypouštěná z vany nebo umyvadla stáčí vždy v jednom směru na severní polokouli a v opačném směru na jižní polokouli. Ve skutečnosti je působení Coriolisovy síly o několik řádů menší než různé náhodné vlivy (například tvar nádoby, počáteční proudění vody) a jev je měřitelný pouze v laboratorních podmínkách). Pověru rozšířily i některé televizní seriály (například Akta X) případně magazíny TV Nova typu Víkend.

Další video je na adrese:
http://www.youtube.com/watch?v=gccduFJSisI&NR=1

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.14 (7x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře