S Coriolisovou silou tentokrát na kolotoči.

12. červen 2008 | 07.37 |

Coriolisova síla je setrvačná síla působící na tělesa, která se pohybují v rotující (tedy neinerciální) soustavě tak, že se mění jejich vzdálenost od osy otáčení. Coriolisova síla má směr kolmý na spojnici těleso-osa otáčení a způsobuje stáčení trajektorie tělesa proti směru otáčení soustavy. Patří mezi zdánlivé síly. Je pojmenována po Gustavu Gaspardu de Coriolisovi, který se silami v rotujících soustavách zabýval.

Působení Coriolisovy síly se označuje jako Coriolisův efekt. Jedná se o viditelné odchylování přímočaře se pohybujících objektů od přímého směru, pokud je pozorujeme z neinerciální vztažné soustavy.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře