Co nás víc roztočí, když jsme všichni na kolotoči?

14. červen 2008 | 07.00 |

Pořádně roztočíme kolotoč a symetricky dokola jej obsadíme. Co uděláme, pokud se chceme točit ještě rychleji, ale už nás nemá kdo roztáčet? Začneme se na něm vhodně přemisťovat.

Během přiblížení osob k ose otáčení se změní rozložení hmotnosti vůči ose otáčení a změní se moment setrvačnosti vzhledem k ose otáčení. Moment setrvačnosti se zmenší a tím zároveň vzroste úhlová rychlost.
Podobně se chová krasobruslař při piruetě. Připaží ruce k tělu a jeho rotace se zrychlí. Rozpaží ruce a rotace se zastavuje....

Na tomto příkladu jsme sledovali velmi důležitý důsledek 2. věty impulsové.

Jestliže na těleso nepůsobí žádný celkový moment sil, jeho moment hybnosti zůstává konstantní. Tato skutečnost se nazývá zákon zachování momentu hybnosti a hraje u rotačního pohybu stejnou roli jako zákon zachování hybnosti u pohybu posuvného.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře